รับทำบัญชีรายเดือน SME

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือนขึ้นตามปริมาณเอกสาร ลำดับปริมาณเอกสาร 1. เพื่อ SME เอกสารไม่เกิน 20 ชุด 2. เอกสารไม่เกิน 35 ชุด 3. เอกสารไม่เกิน 50 ชุด 4. เอกสารไม่เกิน 80 ชุด 5. เอกสารไม่เกิน 100 ชุด 6. เอกสารไม่เกิน 200 ชุด 7. เอกสารไม่เกิน 300 ชุด 8. เอกสารไม่เกิน 400 ชุด 9. เอกสารไม่เกิน 500 ชุด 10.เอกสารมากกว่า 500 ชุด หมายเหตุ : เอกสาร 1 ชุด คือ บิลขายสินค้า 1 ใบ หรือ บิลซื้อสินค้า 1 ใบ **อัตราค่าบริการรวมค่าเดินทางไปรับเอกสารทำบัญชีรายเดือนแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางอื่นๆ **สำหรับลูกค้าใหม่ในปี 2565 ลดอัตราค่าบริการ 50% ระยะเวลา 2 เดือนแรก ***อัตราค่าบริการรายเดือนและรายปี ยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีสิ้นปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน SME

  • 1. ทำบัญชี รับ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ติดตาม เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  • 2. ยื่นภาษี ภาษี (VAT, หัก ณ ที่จ่าย) ประกันสังคม และครึ่งปี ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.91
แพ็กเกจ
SME S เอกสารไม่เกิน 20 ชุด
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับเอกสารไม่เกิน 20 ชุด - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆทางบัญชีที่ถูกต้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า - ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ - นำส่งภาษีรายเดือน ภงด.3 ภงด.53 และ ภพ.30 แบบละ 1 ชุด

SME M เอกสารไม่เกิน 35 ชุด
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับเอกสารไม่เกิน 35 ชุด - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆทางบัญชีที่ถูกต้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า - ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ - นำส่งภาษีรายเดือน ภงด.3 ภงด.53 และ ภพ.30 แบบละ 1 ชุด

SME L เอกสารไม่เกิน 50 ชุด
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับเอกสารไม่เกิน 50 ชุด - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆทางบัญชีที่ถูกต้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า - ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ - นำส่งภาษีรายเดือน ภงด.3 ภงด.53 และ ภพ.30 แบบละ 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
จันทนา

รับทำบัญชี ปิดงบรายเดือน รายปี และให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี รับออกแบบตรายาง โลโก้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับเขียนบทความ

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน