รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

0

จดทะเบียน ชื่อ, โลโก้ ของสินค้า/ผลิตภัณ์ -ตรวจสอบความเหมือนคล้ายให้ฟรี (ตรวจสอบชื่อ/โลโก้ เหมือน หรือ คล้ายคลึง หรือซ้ำกับแบรนด์ ในกรณีที่ซ้ำก็จะให้แก้ไขก่อน) -จัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มทั้งให้ลูกให้ลูกค้าเซ็น -เมื่อยื่นเรียบร้อยแล้วทางเราจะจัดส่งใบเสร็จให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ (EMS) /นัดรับ /ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ -ติดตามสถานะคำขอให้ลูกค้าฟรี จนกระทั้งมีคำสั่งจากนายทะเบียน (โดยจะแจ้งให้ทราบภายในต้นเดือนถัดไปนับแต่วันยื่นจดทะเบียน) เอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าต้องเตรียมมา -รูปโลโก้ แบรนด์ของคุณลูกค้า ขนาด 5*5 cm. จำนวน 1 รูป (ถ้าในโลโก้/แบรนด์ มีภาษาต่างประเทศ โปรดเขียนคำอ่านและคำแปลให้ด้วยนะคะ -โปรดแจ้งรายการสินค้าที่ต้องการจดทะเบียนภายใต้โลโก้/แบรนด์ เดียวกัน (เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, เสื้อ ,กางเกง ,โลชั่น ,สบู่ เป็นต้น) - ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง -ในกรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองประประทับตราบริษัท ทุกหน้า ** หมายเหตุ** -ค่าธรรมเนียมยื่นจดทะเบียนลูกค้าเป็นผู้จ่าย (ราคาตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญ) -ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจ/ 1 คำขอ -ฟรี่!! สำหรับการมอบอำนาจ -ระยะการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 10-18 เดือน ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนลูกค้าสามารถใช้โลโก้/แบรนด์นี้ได้เลย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  • 1. พูดคุย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • 2. นัดรับ และเซ็นเอกสาร
แพ็กเกจ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า฿ 2,999
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

หนังสือรับรองการจดทะเบียน แบรนด์/โลโก้ ของคุณลูกค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!