รับจัดระบบผู้ช่วยที่ปรึกษาการบริหารงานจัดซื้อรับสินค้าบริหารสโตร์ด้วยมาตรฐานGMP HACCP

ขายได้ 1 ครั้ง
0.0

- รับบริหารจัดการระบบและขั้นตอนการทำงานจัดซื้อ รับสินค้า บริหารสโตร์ - กำหนดกลยุทธ วางแผนเป้าหมายการจัดซื้อ และ การเจรจรต่อรองอย่างมืออาชีพ - จัดทำแผนงานและขั้นตอนดำเนินงานสำหรับลดตันทุนการผลิต - รับให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบระบบการจัดซื้อด้วยมาตรฐาน GMP HACCP เบื้องต้น - รับทำฟรีแลนซ์เป็นผู้ช่วยนักลงทุน นักบริหาร ในการทำโปรเจค pre-opening rebranding สำหรับโรงแรม โรงงาน องค์กร บริษัทต่างๆ - จัดทำคู่มือการทำงาน - จัดอบรมการจัดซื้อด้วยมาตรฐาน GMP HACCP

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับจัดระบบผู้ช่วยที่ปรึกษาการบริหารงานจัดซื้อรับสินค้าบริหารสโตร์ด้วยมาตรฐานGMP HACCP

  • 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขอบเขตการทำงาน
  • 2. กำหนดหัวข้อการทำงาน

แพ็กเกจ ราคา รับจัดระบบผู้ช่วยที่ปรึกษาการบริหารงานจัดซื้อรับสินค้าบริหารสโตร์ด้วยมาตรฐานGMP HACCP

รับสอน แนะนำ ให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ การทำงานจัดซื้อ การรับของ และ บริหารสโตร์สินค้า

฿1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- จัดระบบบริหารจัดการ การทำงานจัดซื้อ รับของและ สโตร์ - จัดทำลักษณะหน้าที่การทำงาน ขั้นตอนระเบียบวิธีการ ทำงาน (Procedure &Job description) - จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การปฎิบัติงาน (Workflow) - แนะนำเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ -ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ GMP HACCP เบื้องต้น - สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ผ่าน Line วิดิโอคอล - ใช้เวลาพูดคุยได้ 2 ชั่วโมง/ครั้ง รวม 2 ครั้ง ภายใน 1 วัน ที่มีการตกลงจ้าง ภายใน เวลา 9.00 -15.00 น.


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ผู้ช่วยประสานงานทำงานโครงการและโปรเจคสำหรับนักลงทุน นักบริหารจัดการ

฿2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ช่วยประสานงานการทำงานโปรเจคและโครงการต่างๆเพื่อให้การทำงานราบรื่นตามลักษณะงานและระยะเวลาที่กำหนด - ช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ - กำหนดวันทำงานขึ้นอยู่กับข้อตกลงและขอบเขตของงาน - ราคาที่กำหนดคือ 1วันทำงาน ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ internet และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) - วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 9.00-16.00น.


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

รับสอนหลักการจัดซื้อ การรับสินค้า บริหารจัดการสโตร์สินค้า

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับสอน แนะนำ ให้คำปรึกษา นักจัดซื้อมือใหม่ เพื่อสร้าง ความเข้าใจการทำงานอย่างมืออาชีพ - มีความเข้าใจ หลักมาตรฐานการทำงาน จัดซื้อ หลัก 6R - พนักงานสามารถวางแผนจัดลำดับการทำงาน เข้าใจ จังหวะเวลาที่เหมะสมในการตัดสินใจสั่งซื้อ - เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี เข้าใจหลักจริยธรรม รักในงานที่ทำ - สร้างความมั่นใจ การตัดสินใจการผลิต หรือ เลือกซื้อ - ลดต้นทุนในการส่งพนักงานไปอบรม - ใช้เวลาอบรม 1 วัน แบ่งเป็น ช่วงเช้า 9.00-11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-15.00 น. ผ่าน Line วิดิโอคอล


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!