แนะนำ ให้คำปรึกษา การจัดซื้อ การรับของ

- อธิบายระบบการทำงานจัดซื้อ รับของ คืออะไร - ให้คำปรึกษาการออกแบบขั้นตอนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - แนะนำ ทักษะการเจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา - แนะนำการจัดระบบสุขลักษณะภายในองค์กร ระบบ GMP เบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แนะนำ ให้คำปรึกษา การจัดซื้อ การรับของ

  • 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการสอน อมรม ให้คำปรึกษา
  • 2. กำหนดหัวข้อการทำงาน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดซื้อ ทางออนไลท์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลดต้นทุนการว่าจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร - เข้าใจระเบียบวิธีการจัดซื้อ - เข้าใจเทคนิคการเจรจรต่อรอง - รู้หลักการเลือกและสรรหาแหล่งซื้อ - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ผ่าน Line วิดิโอคอล - สามารถใช้เวลาพูดคุยได้ 2 ชั่วโมง/ครั้ง รวม 2 ครั้ง ภายใน 1 วันที่มีการตกลงจ้าง ภายใน เวลา 9.00 -15.00 น.

รับสอนหลักการจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ออนไลท์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พนักงานมีความเข้าใจหลัก 6R หลักมาตรฐานการทำงาน จัดซื้อ - พนักงานสามารถวางแผนจัดลำดับการทำงาน เข้าใจ จังหวะเวลาที่เหมะสมในการเลือกซื้อ - เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี เข้าใจหลักจริยธรรม รักในงานที่ทำ - สร้างความมั่นใจ การตัดสินใจการผลิต หรือ เลือกซื้อ - ลดต้นทุนในการส่งพนักงานไปอบรม - ใช้เวลาอบรม 1 วัน แบ่งเป็น ช่วงเช้า 9.00-11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-15.00 น. ผ่าน Line วิดิโอคอล

ฟรีแลนซ์
jantana

ดิฉันชื่อ จันทนาค่ะ มีประสบการณ์การทำงานและชำนาญในการจัดซื้อ จัดจ้าง เจรจาต่อรองสินค้าอุปกรณ์ประเภท เครื่องใช้ต่าง ๆในโรงแรม ที่เปิดใหม่ รวมถึง การเขียนหลักกำหนดการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ องค์กรได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตหรือผู้ขายได้ตรงต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม

12/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน