Excel VBA program, Macro

0

เขียนโปรแกรมช่วยในการทำงานด้วย Excel VBA, สามารถสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access ทำเป็นฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับ Excel VBA ที่เขียนขึ้น สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดความต้องการได้เลยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel VBA program, Macro

  • 1. แจ้งรายละเอียดความต้องการของท่าน
  • 2. นัดพูดคุยรายละเอียดผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ
แพ็กเกจ
งานทั่วไป฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. Program ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. เอกสารการใช้งาน วันที่ 1-7 ทำการ confirm สิ่งที่ลูกค้าต้องการ วันที่ 8-14 design User interface เสนอให้กับทางลูกค้า Cofirm วันที่ 15-21 ทำการทดลองใช้งานจริงที่หน้างาน วันที่ 22-30 แก้ไขปัญหาและส่งมอบ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!