บริการจัดทำสัญญาชนิดต่างๆ และหนังสือมอบอำนาจ

ผมมีบริการจัดทำสัญญาชนิดต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน และหนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจัดทำสัญญาชนิดต่างๆ และหนังสือมอบอำนาจ

  • 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้จ้าง
  • 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและความต้องการของลูกค้าเพื่อเตรียมการทำสัญญา
แพ็กเกจ
ร่างสัญญา(ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปแบบของการดำเนินการ : ผมจะทำการจัดทำร่างสัญญาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า ประเภทเอกสาร และจำนวนเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF สำหรับร่างสัญญาจำนวน 1 ชุด

หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รูปแบบของการดำเนินการ : ผมจะทำการจัดทำหนังสือมอบอำนาจตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า ประเภทเอกสาร และจำนวนเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF สำหรับหนังสือมอบอำนาจจำนวน 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
Teerut

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ลงทะเบียนที่ปรึกษาภาครัฐ ตลอดจนเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ สัญญาเช่า สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้างทำของ เพื่อพ่อค้า แม่ค้า รายย่อย (ทั้งหน้าร้านและออนไลน์) และผู้รับเหมาอิสระ(Freelance) ให้คำปรึกษาฟรี

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน