บริการรับรองลายมือและเอกสาร และจัดทำเอกสารต่างๆ Notarial Service and provide legal document

0.0

บริการให้การรับรองลายมือชื่อ เอกสาร สำเนาเอกสาร และการมีชีวิตอยู่ ์Notarial Service for verification of authentic of signature, document, copy of document and living. บริการจัดทำ ตรวจสอบแก้ไขและให้คำแนะนำร่างสัญญา ตลอจนเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "Service for draft, review, revise and give an advice for draft of agreement, contract and related document."

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ บริการรับรองลายมือและเอกสาร และจัดทำเอกสารต่างๆ Notarial Service and provide legal document

  • 1. ลูกค้าสอบถามราคา และรายละเอียดของการให้บริการ The customer ask for price and detail of service.
  • 2. ผู้ให้บริการแจ้งราคา และรายละเอียดของการให้บริการ The service provider inform price and and detail of service.

แพ็กเกจ ราคา บริการรับรองลายมือและเอกสาร และจัดทำเอกสารต่างๆ Notarial Service and provide legal document

Agreement or related document สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

.ลูกค้าจะได้รับไฟล์สัญญา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (The customer will receive file of agreement or related document)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Service for verification to signature and document

฿2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ลูกค้าจะได้รับการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา สติ๊กเกอร์สำหรับการรับรอง ลายเซ็นของทนายความผู้ได้รับอนุญาต (The customers will receive verification to signature or document with notarial service seal, Notarial sticker and signature from attorney who authorized) 2.A copy of Certificate of Notarial service attorney. สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!