บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งรูปแบบหน้าร้านและออนไลน์

ผมมีบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งรูปแบบหน้าร้านและออนไลน์ โดยดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้จ้างตั้งแต่ต้นจบกระบวนการ หรือเป็นบริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้จ้างที่มีความต้องการที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งรูปแบบหน้าร้านและออนไลน์

  • 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า
  • 2. ้เมื่อลูกค้าได้ตกลงจ้างงาน ก็จะทำการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนพาณิชย์
แพ็กเกจ
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตั้งแต่ต้นจนจบ (พื้นที่กรุงเทพฝั่งพระนคร)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปแบบของการดำเนินการ : ผมจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียพาณิชย์ให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นจบกระบวนการของการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยลูกค้าแค่เพียงเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประเภทเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบทะเบียพาณิชย์ตัวจริงที่ออกจากสำนักงานเขต ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดในทางธุรกิจได้ จำนวนเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงจำนวน 1 ชุด ชนิดเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง

บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ (ไฟล์ PDF)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รูปแบบของการดำเนินการ : ผมจะเป็นผู้ดำเนินจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียพาณิชย์ให้ลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าแค่ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อผมดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้เสร็จแล้ว ลูกค้าก็จะสามารถไปทำการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ด้วยตนเอง ประเภทเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF สำหรับเอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวนเอกสาร : ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF สำหรับเอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
Teerut

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ลงทะเบียนที่ปรึกษาภาครัฐ ตลอดจนเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ สัญญาเช่า สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้างทำของ เพื่อพ่อค้า แม่ค้า รายย่อย (ทั้งหน้าร้านและออนไลน์) และผู้รับเหมาอิสระ(Freelance) ให้คำปรึกษาฟรี

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน