รับถ่ายถอดคัมภีร์ใบลานเป็นอักษรไทย

1.รับถ่ายถอดคัมภีร์ใบลานจากอักษรเดิมเป็นอักษรไทย *รับเฉพาะอักษรขอม, ธรรมล้านนา, ธรรมอีสาน, ไทยน้อย *รับเฉพาะภาษาไทย และบาลี 2.ถ่ายถอด หมายถึง การแปลตัวอักษรในใบลานมาเป็นอักษรไทยตามอักขรวิธีเดิม *เช่น ใบลานเขียนว่า "กนิฑีอยุฑิ" ก็จะถ่ายถอดตามนี้ ไม่ใช่ "กินดีอยู่อยู่ดี" ซึ่งเป็นลักษณะของงานแปล *จะถ่ายถอดให้ตรงกับอักขรวิธีที่ใช้ในใบลานที่สุด เพื่อให้สามารถแปลงกลับเป็นอักษรเดิมได้ *แถมฟรี! คำชี้แจงการถ่ายถอด การใช้สัญลักษณ์ หรืออักษรพิเศษต่างๆ 3.ไม่รับงานแปลคำถ่ายถอดเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 4.อัตราค่าถ่ายถอด 250 บาท ต่อ 1 หน้าใบลาน (หากเป็นอักษรไทยน้อย 300 บาท ต่อ 1 หน้าใบลาน) *ใบลาน 1 ใบ มี 2 หน้า *ใบลาน 1 หน้า มีคำประมาณ 200 - 400 คำ 5.รับงานเฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่รับงานที่เป็นต้นฉบับจริง 6.ส่งงานเป็นไฟล์ Word หรือ PDF 7.ภาพต้นฉบับและไฟล์งานถ่ายถอดทั้งหมด จะเป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อหรือเผยแพร่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถ่ายถอดคัมภีร์ใบลานเป็นอักษรไทย

  • 1. พูดคุย ตกลง เกี่ยวกับงานที่จะให้ทำ
  • 2. ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมาให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคุณภาพ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- อัตราค่าถ่ายถอด 250 บาท ต่อ 1 หน้าใบลาน (หากเป็นอักษรไทยน้อย อัตรา 300 บาท ต่อ 1 หน้าใบลาน) - คัมภีร์ 24 หน้าใบลาน ใช้เวลาถ่ายถอดประมาณ 6 วัน ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ (ความช้าเร็วของงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าใบลาน ความคมชัดของภาพ และความสมบูรณ์ของตัวอักษรในใบลาน, สามารถพูดคุย ตกลง เรื่องกำหนดส่งงานได้) - ผู้จ้างจะได้รับไฟล์WORDและPDFงานถ่ายถอดที่เป็นภาษาไทย โดยถ่ายถอดตามรูปแบบการเขียนเดิมของต้นฉบับ - ภาพต้นฉบับ และไฟล์งานถ่ายถอดทั้งหมดจะเป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อหรือเผยแพร่

ฟรีแลนซ์
จามีกร

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกศึกษา) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ประสบการณ์ทำงานถอดเทปมากว่า 100 ชั่วโมง - ประสบการณ์ทำงานด้านอักษรโบราณมากว่า 10 ปี

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
15 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน