Presentation สไตล์ Flat Design I อ่านง่าย I เข้าใจง่าย I

รับออกแบบ Presentation เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรมออกแบบ - Illustrator (AI) - Photoshop (PS) โดยลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ jpeg,PDF งานด่วน งานเร่ง แจ้งได้เลยครับ **เนื่องจากทำในโปรแกรมออกแบบ ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์เองได้**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation สไตล์ Flat Design I อ่านง่าย I เข้าใจง่าย I

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดของงาน เลือกโทนสี
  • 2. ส่งงานให้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขงานก่อนส่งมอบ (ไม่เกิน 3 ครั้ง)
แพ็กเกจ
Package I Re-design
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งาน Re-design ปรับแต่ง Presentation จำนวน Presentation 1-10 หน้า ได้รับไฟล์รูปภาพ jpeg และ PDF ส่วนเกินจาก 10 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 50 บาท **รับงานเร่ง **เนื่องจากทำในโปรแกรมออกแบบ ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์เองได้** **แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง **ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน

Package I New Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานออกแบบใหม่ สรุปข้อมูลทำ Presentation ใหม่ จำนวน Presentation 1-10 หน้า ได้รับไฟล์รูปภาพ jpeg และ PDF ส่วนเกินจาก 10 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 100 บาท **รับงานเร่ง **เนื่องจากทำในโปรแกรมออกแบบ ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์เองได้** **แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง **ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน

ฟรีแลนซ์
JAKKRIT

ถนัดงานออกแบบ Flat design เน้นเข้าใจง่าย โดยใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator,Photoshop ในระดับชำนาญ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน