Resume สไตล์ Clean Design I สวยงาม I ทันสมัย I

รับออกแบบ Resume สไตล์ Clean Design I สวยงาม I ทันสมัย I โดยใช้โปรแกรมออกแบบ - Illustrator (AI) - Photoshop (PS) โดยลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ - PDF. พร้อมสั่งพิมพ์ ขนาด A4 - ไฟล์รูปภาพ .jpeg ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน งานด่วน งานเร่ง แจ้งได้เลยครับ **เนื่องจากทำในโปรแกรมออกแบบ ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์เองได้**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Resume สไตล์ Clean Design I สวยงาม I ทันสมัย I

  • 1. รับข้อมูล Resume จากลูกค้า (ไฟล์เอกสาร,รูปภาพ)
  • 2. ดำเนินการออกแบบ
แพ็กเกจ
Resume ขนาด A4 จำนวน 1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ไฟล์ PDF พร้อมสั่งพิมพ์ขนาด A4 2.ไฟล์ รูปภาพ.jpeg ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน

Resume ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ไฟล์ PDF พร้อมสั่งพิมพ์ขนาด A4 2.ไฟล์ รูปภาพ.jpeg ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน

ฟรีแลนซ์
JAKKRIT

ถนัดงานออกแบบ Flat design เน้นเข้าใจง่าย โดยใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator,Photoshop ในระดับชำนาญ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน