รับวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์ Digital painting By JabJira

รับวาดภาพประกอบ ภาพเหมือน คอนเซปอาร์ต คาแรคเตอร์ดีไซน์ Illustration,Portraiture,Concept art,Character design...

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์ Digital painting By JabJira
  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดภาพที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่างภาพในแบบที่อยากได้มาให้ดูก่อนอย่างน้อย 3 ภาพ เพื่อประเมินราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งราคา ระยะเวลาทำงาน และส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้ารับงานเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเท่านั้น ลูกค้าสามารถระบุขนาด และชนิดไฟล์ของภาพที่จะรับได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้นๆ

ฟรีแลนซ์
Jab
Jab

Freelance Artist : Illustration,Portraiture........

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน