รับจัดทำเอกสาร Test script ,Test senerio ,Test case

รับจัดทำเอกสาร Test script ,Test senerio ,Test case - สำหรับ Functional test - สำหรับ UAT - เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการทดสอบระบบ หากต้องจัดทำตาม TOR ของระบบ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารมาได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำเอกสาร Test script ,Test senerio ,Test case

  • 1. พูดคุยความต้องการในการจัดทำเอกสาร scopeOf work ว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง รูปแบบของเอกสาร และประเมินภาพรวมของระบบงานใหญ่หรือเล็ก
  • 2. ประเมินราคาเบื้องต้น หากลูกค้าตกลงจ้าง สามารถจัดทำใบเสนอราคาและจ้างงานได้เลย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารทั้งหมด อาทิ .xlsx .word .pdf .pptx เป็นต้น เริ่มต้น 2,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Wilawan

2021 - Present Position: Designer, Business Analysis Event banana co.,ltd., 2015 - 2020 Position: Designer, Business Analysis, System Analysis Senate systems corporation co.,ltd., Bangkok, Thailand

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน