รับจัดทำเอกสารส่งงาน UML Diagram , System Requirement , SDS เป็นต้น

รับจัดทำเอกสารส่งงาน,เอกสารออกแบบระบบ UML - Use case diagram - Use case description - Activity Diagram - Sequence diagram - System Requirement Analysis - System Design - User Manual - Admin Manual - etc. หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำเอกสารส่งงาน UML Diagram , System Requirement , SDS เป็นต้น

  • 1. 1.พูดคุยความต้องการในการจัดทำเอกสาร ว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง และประเมินภาพรวมของระบบงานใหญ่หรือเล็ก
  • 2. 2. ประเมินราคาเบื้องต้น หากลูกค้าตกลงจ้าง สามารถจัดทำใบเสนอราคาและจ้างงานได้เลย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสารทั้งหมด อาทิ .word .pdf .pptx เป็นต้น เริ่มต้น 2,000.00 บาท

ฟรีแลนซ์
Wilawan

2021 - Present Position: Designer, Business Analysis Event banana co.,ltd., 2015 - 2020 Position: Designer, Business Analysis, System Analysis Senate systems corporation co.,ltd., Bangkok, Thailand

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน