specialist

รับร่างสัญญา ตรวจสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ไทย/English

1. รับร่างสัญญา ตรวจสัญญา หรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2. ให้ความเห็นทางกฎหมายกับการเข้าทำนิติกรรมต่างๆ สามารถทำได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกฎหมายแรงงาน เช่าทรัพย์ จ้างทำของ กู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาระหว่างประเทศ และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญา ตรวจสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ไทย/English

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานที่จ้าง พร้อมเอกสารประกอบ(ถ้ามี) รวมถึงตกลงราคา
  • 2. ส่งร่างเอกสารตามที่จ้าง หรือความเห็นทางกฎหมายให้กับผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ร่างสัญญา-เอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสาร .doc สามารถปรับแก้ไขได้

ตรวจสัญญา และ/หรือให้ความเห็นทางกฎหมาย ไทย/English
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ความเห็นทางกฎหมายเป็นไฟล์ .PDF

ฟรีแลนซ์
Ittiwat

ทนายความ มีตั๋วทนาย มีประสบการณ์ให้คำปรึกษา/จัดทำเอกสารทางกฏหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 5 ปี+ คะแนน TOEIC 865 คะแนน

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
70 ครั้ง
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน