พิมพ์งานภาษาไทยและอังกฤษ Microsoft Office

พิมพ์งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถูกต้องตามต้นแบบ ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ตรวจคำสะกดผิด จัดรูปแบบ ย่อหน้า การเว้นวรรค การเว้นบรรทัด หากเป็นงานเร่งด่วนสามารถบอกได้(เร่งทำให้ได้เป็นพิเศษ) ทั้งงานในไฟล์ Word Excel PowerPoint.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งานภาษาไทยและอังกฤษ Microsoft Office

  • 1. รับและประเมินเนื้อหา
  • 2. บรีฟงาน ความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
Microsoft Word
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งาน ไทย Angsana new 16 1 A4 ไม่เกิน 200 หน้า หน้าละ 7 บาท เกิน 200 หน้า หน้าละ 6 บาท๗ อังกฤษ Angsana new 16 1 A4 ไม่เกิน 200 หน้า หน้าละ 9 บาท เกิน 200 หน้า หน้าละ 8 บาท 40 หน้า = 1 วัน ส่งกลับเป็นไฟล์ .doc(ต้องการสกุลอื่น กรุณาแจ้ง)​

Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไทย Angsana new 16 1 A4(เทียบกับตารางแนวตั้งหรือแนวนอน) ลงข้อมูลอย่างเดียว แผ่นละ 10 บาท ลงข้อมูลและสูตรพื้นฐาน แผ่นละ 20 บาท ลงข้อมูลและสูตรเฉพาะ แผ่นละ 40 บาท 10 แผ่น = 1 วัน ส่งกลับเป็นไฟล์ .xls(ต้องการสกุลอื่น กรุณาแจ้ง)​​

Microsoft Power point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานนำเสนอ สไลด์เปิด เนื้อหา ปิด สไลด์เปิด-ปิดไม่คิดเงิน เนื้อหา สไลด์ละ ุ5 บาท(ไม่เกิน 8 บรรทัด/สไลด์) เพิ่มการตกแต่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ละ ุ8 บาท(ไม่เกิน 8 บรรทัด/สไลด์) ประมาณ 20 สไลด์ = 1 วัน(ขึ้นกับปริมาณงาน) ส่งกลับเป็นไฟล์ .ppt(ต้องการสกุลอื่น กรุณาแจ้ง)​

ฟรีแลนซ์
Ittichai

ข้าราชการ ชอบอ่านหนังสือ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน