แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

แปล ถอดความ งานเขียน บทความ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทั่วๆไป จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย งานที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่น บทความทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ อื่นๆ ต้องคุยรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  • 1. รับและประเมินเนื้อหางาน
  • 2. บรีฟรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
บทความทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงาน บทความ ร้อยแก้ว จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 1 หน้า A4 ราคา 150 บาท 10 หน้าขึ้นไป ราคาหน้าละ 100 บาท 2 หน้าใช้เวลา 1 วัน งานส่งกลับเป็นไฟล์ .pdf(หากต้องการไฟล์อื่นสามารถแจ้งได้)

บทความเฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงาน บทความเฉพาะทาง ได้เฉพาะสายวิทยาศาสตร์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 1 หน้า A4 ราคา 200 บาท 10 หน้าขึ้นไป ราคาหน้าละ 150 บาท 2 หน้าใช้เวลา 1 วัน งานส่งกลับเป็นไฟล์ .pdf(หากต้องการไฟล์อื่นสามารถแจ้งได้)

ร้อยกรอง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงาน บทความ ร้อยกรอง จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 1 หน้า A4 ราคา 300 บาท 2 หน้าใช้เวลา 1 วัน งานส่งกลับเป็นไฟล์ .pdf(หากต้องการไฟล์อื่นสามารถแจ้งได้)

ฟรีแลนซ์
Ittichai

ข้าราชการ ชอบอ่านหนังสือ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน