Design & 3D Perspective

รับออกแบบ และทำภาพ 3D Perspective Event/Booth/Exhibition/Interior/Exterior /Kiosk /Point of Purchase

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Design & 3D Perspective

  • 1. รับบรีฟงานและเครียร์โจทย์งานทุกอย่างให้ตรงตามกัน
  • 2. เสนอราคา ระยะเวลาทำงาน ก่อนทำการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

3D Perspective Event/Booth/Exhibition/Interior/Exterior/ Kiosk /Point of Purchase ในกรณีมีแบบงานแล้วให้ทำเฉพาะ ภาพ 3D Perspective (ราคาที่กำหนดเป็นราคาเริ่มต้น)

Design + 3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

3D Perspective Event/Booth/Exhibition/Interior/Exterior/ Kiosk /Point of Purchase (ราคาที่กำหนดเป็นราคาเริ่มต้น)

Design + 3D Perspective + แบบผลิต
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Design + 3D Perspective + แบบผลิต Event/Booth/Exhibition/Interior Exterior / Kiosk /Point of Purchase (ราคาที่กำหนดเป็นราคาเริ่มต้น)

ฟรีแลนซ์
Chookiat

Designer 2D - 3D Perspective Event/Booth/Exhibition/Interior Exterior Kiosk /Point of Purchase

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน