Portfolio & Resume are show your true colors

ผมพร้อมจะออกแบบผลงานให้ออกมาเป็น Portfolio บ่งบอกความเป็นตัวคุณ ความใฝ่ฝันของคุณ และเป้าหมายของคุณ เพื่อให้ Portfolio ที่คุณถือไปสมัครเรียน สมัครงาน ตอบสัมภาษณ์งานแทนคุณเอง เพียงแค่คณะกรรมการได้เปิดอ่าน มั่นใจได้เลยว่างานของผมจะไม่ซ้ำของใคร และเราออกแบบใหม่สำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน ไม่ถูกใจสามารถคุยกันได้ ปรับแก้ได้ครับ พร้อมรับฟังคำติของคุณลูกค้าเสมอ สอบถามข้อมูลได้ตลอดครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Portfolio & Resume are show your true colors

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน พร้อมกับเลือก Package
  • 2. ลูกค้าส่งภาพของคุณที่ต้องการให้อยู่บน Portfolio
แพ็กเกจ
Portfolio 15 page
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Portfolio แบบมืออาชีพ บ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้า จำนวน 10 - 15 หน้า - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - เกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ - ปกหลัง File PDF File PNG or JPG

Portfolio 16- 25 page
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Portfolio แบบมืออาชีพ บ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้า จำนวน 25 หน้า - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - เกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ - ปกหลัง File PDF File PNG or JPG

ฟรีแลนซ์
Photsawi

ศึกษาด้าน IT มีความสามารถด้านการ ดีไซน์ ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก ออกแบบ Resume,CV ถนัดโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Microsoft Office

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
20 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน