รับทำ MV Animation frame-by-frame ประกอบเพลง / สื่อต่างๆ

รับทำวิดีโอประเภท MV Animation เพื่อใช้ในการเล่าเรื่อง หรือประกอบบทความ สื่อการสอน โดยใช้เทคนิค frame-by-frame (วาดมือทีละ 1 เฟรม) โดยลักษณะงานจะออกมาในรูปแบบของการเน้นพื้นที่ว่างแต่เข้าใจง่าย ตัวอย่างผลงาน https://bit.ly/35iZQ2e รายละเอียดในการทำงาน (ทางผู้ทำไม่มีเสียงประกอบให้นะคะ) 1. - ความยาวของงาน หากไม่ใช่เพลง / ทำนอง ความยาวของผลงานไม่เกิน 1 นาที (60 วินาที) - หากมีเพลงที่ต้องการ ให้แจ้งรายละเอียดหรือเนื้อหาของเพลงว่าไปในทิศทางไหน โดยความยาวของ ผลงานขึ้นอยู่กับเพลงที่ลูกค้าต้องการนำมาใช้ 2.หลังจากทราบเนื้อหาของงานแล้วจะส่ง storyboard เพื่อแจ้งทิศทางของงาน 3.นำเสนองานและสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง 4.ส่งไฟล์งานในรูปแบบ 1920 px x 1080 px สกุลไฟล์ MP4 ผ่าน google drive และจะทำการลบไฟล์งานหลังจากส่งงานเรียบร้อยภายใน 14 วัน ราคาและค่าบริการอื่นๆ 1. หากต้องการไฟล์ภาพเพิ่มเติมจากวิดีโอ คิดภาพละ 100 บาท 2. เปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด ขออนุญาตคิดค่าเสียเวลา 1000 บาท 3. ค่าบริการในการแก้ไขผลงานเมื่อครบ 3 ครั้ง ครั้งถัดไป 200 บาท ต่อครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ MV Animation frame-by-frame ประกอบเพลง / สื่อต่างๆ

  • 1. พูดคุยรายละเอียด บรีฟงาน + แจ้งความต้องการลูกค้า
  • 2. ส่ง storyboard ของงานว่าไปในทิศทางไหน (แก้ได้สูงสุด 3 ครั้ง)
แพ็กเกจ
Animation 60 seconds (1 min)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. ไฟล์วิดีโอ 1920 px x 1080 px (ขนาดตามความต้องการของลูกค้า) สกุลไฟล์ MP4 Full HD พร้อมกับเสียงที่ลูกค้านำมาเอง ความยาว 60 วินาที 2. สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปขออนุญาตคิด 200 บาท 3. ต้องการรูปเพิ่มเติมคิดรูปละ 50 บาท

MV Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 55 วัน

1. ไฟล์วิดีโอ 1920 px x 1080 px (ขนาดตามความต้องการของลูกค้า) สกุลไฟล์ MP4 Full HD พร้อมกับเสียงที่ลูกค้านำมาเอง ความยาวขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า 2. สามารถแก้ไขงานได้ 5 ครั้ง ครั้งต่อไปขออนุญาตคิด 200 บาท 3. ต้องการรูปเพิ่มเติมคิดรูปละ 50 บาท

ฟรีแลนซ์
Supanicha

มีประสบการณ์ในการทำ frame-by-frame animation / illustrator ผ่านโปรแกรม Procreate ลักษณะงานเน้นออกไปในโทนขาวดำเป็นหลัก และมีประสบการณ์ในการทำ 3d sculpture ผ่านโปรแกรม Nomad Sculpt

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน