วาดภาพประกอบอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ รูปวาดอาหาร สไตล์สีน้ำ

รับวาดภาพประกอบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ต่างๆ ทุกชนิด หรือภาพประกอบอื่นๆ ทั้งแบบมีพื้นหลังและไม่มีพื้นหลัง โดยใช้เทคนิคบรัชสีน้ำลงบน texure ลายกระดาษ ในโปรแกรม procreate

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วาดภาพประกอบอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ รูปวาดอาหาร สไตล์สีน้ำ

  • 1. แจ้งชนิดอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่ต้องการให้วาดทั้งหมด รายละเอียดต่างๆ พร้อมรูป reference เพื่อความเข้าใจตรงกัน แจ้งขนาดภาพ/ไฟล์ที่ต้องการ(ถ้ามี)
  • 2. ร่างแบบคร่าวๆ (เส้น sketch) เพื่อดูทิศทางการวางภาพ และองค์ประกอบที่ลูกค้าต้องการให้ครบถ้วน
แพ็กเกจ
ภาพอาหาร ขนม เครื่องดื่ม 1 ชนิด ที่มีรายละเอียดปานกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียดปานกลาง เช่น รูปภาพาอาหารที่ไม่ซับซ้อน มีองค์ประกอบภาพไม่เยอะ: ขนมปังแผ่นโปะไข่, ไข่ดาว, ไข่เจียว, อาหารเดี่ยวๆ - ไฟล์ภาพขนาด A3 (297x420mm) โดยประมาณ นามสกุล jpeg,png - ไฟล์ภาพแบบ dicut เฉพาะส่วนอาหาร นามสกุล png - สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้ - อื่นๆ ตามตกลง

ภาพอาหาร ขนม เครื่องดื่ม 1 ชนิด ที่มีรายละเอียดเยอะ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียดเยอะ เช่น รูปภาพาอาหารที่มีความซับซ้อน มีองค์ประกอบภาพหลายชนิด: ข้าวหมูทงคัตสึ, สลัดผักหลายชนิด - ไฟล์ภาพขนาด A3 (297x420mm) โดยประมาณ นามสกุล jpeg,png - ไฟล์ภาพแบบ dicut เฉพาะส่วนอาหาร นามสกุล png - สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้ - อื่นๆ ตามตกลง

รูปภาพประกอบแบบเต็ม มีพื้นหลังเต็มแผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รูปภาพประกอบแบบเต็ม เช่น รูปภาพอาหารแบบมีพื้นหลัง: โต๊ะ ผ้าปู ช้อน ส้อม จาน ชาม, รูปภาพอื่นๆ ตามที่ตกลงแต่อยากให้อยู่ในหมวดอาหาร ผลไม้ เครื่อมดื่ม - ไฟล์ภาพขนาด A3 (297x420mm) หรือตามตกลง นามสกุล jpeg,png - สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้ - อื่นๆ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
พิจิตรา

eleven is a part-time illustrator with the watercolor drawing style

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน