รับเขียนบทความวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแปลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

0.0
ขายได้ 1 ครั้ง

การเขียนบทความวิชาการโดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง การจัดทำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ รวมถึงการบรรณาธิการหนังสือ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแปลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

  • 1. การรับหัวข้อหรือประเด็นที่ลูกค้าต้องการให้ทำมาค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูลพร้อมทั้งการอ้างถึงแหล่งของข้อมูล
  • 2. การเรียบเรียงเนื้อหาในขอบเขตของเนื้อหาที่กำหนดมาจากลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการเรียบเรียงตามหลักภาษา
แพ็กเกจ
฿ 450
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การนำประเด็นหรือหัวข้อที่ลูกค้าให้มาโดยสังเขป มาพัฒนาต่อด้วยการสืบค้นข้อมูลและเรียบเรียงสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ โดยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของเนื้อหาและการนำไปใช้ของลูกค้าซึ่งประเมินจากหน้ากระดาษ A4 ที่ราคา 450 บาทโดยประมาณ และความยาวไม่เกิน 10 หน้าในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Chalit
Chalit

เคยเป็นนักวิจัยทางรัฐศาสตร์ สรุปบทปาฐกถางานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเขียนงานวิจัยและแปลบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

เคยเป็นนักวิจัยทางรัฐศาสตร์ สรุปบทปาฐกถางานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเขียนงานวิจัยและแปลบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!