รับงาน MOTION INFOGRAPHIC (Motion Graphic) 2D ทำงานไปด้วยกันเพื่องานที่ดีที่สุด

งานโมชั่นใช้สำหรับสื่อสารข้อมูล หรือสรุปข้อมูลสำคัญให้น่าสนใจ เข้าใจข้อมูลและรับรู้ได้ง่ายที่สุด เราถนัดเรื่องนี้ โดยข้อมูลมาให้เราสิ ** ราคาทุกงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำนะครับ ** - ราคาเริ่มต้นทำโมชั่น ระยะเวลาในโมชั่นต่ำสุดที่ 15 วินาที เริ่มที่ราคา 3,500 ~ 10,500 บาท และเพิ่มราคาไปตามความยาวคลิปขึ้นเรื่อยๆ - ราคาที่เสนอไป คือรวมทุกอย่างแล้ว ทั้งโมชั่นและพากษ์เสียงถ้ามี หรืออื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ - ลูกค้าจะได้รับ Motion Graphic เป็นไฟล์ .Mp4 และสามารถขอ ไฟล์ Project ของโมชั่นได้ครับ ( ** สามารถแก้ได้ 2 ครั้งหลังได้รับงานไฟนอลนะครับ โดยการแก้ 2 รอบหลังนี้จะต้องไม่เปลี่ยนไปจากโครงของ Storyboard เดิมที่คุยกันครับ , ถ้าแก้มากกว่านั้นจะเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทครับ, กรณีแก้นอกเหนือจาก Storyboard เดิมแก้ตามช่อง Storyboard ช่องละ 1,500 บาทครับ ** )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงาน MOTION INFOGRAPHIC (Motion Graphic) 2D ทำงานไปด้วยกันเพื่องานที่ดีที่สุด

  • 1. รับบรีฟและรายละเอียดของงานทั้งหมด
  • 2. ยืนยันเรื่อง Theme ,Concept, บท หรือเนื้อหาที่ต้องการให้ทำ
แพ็กเกจ
Motion Graphic 15 วินาที ~ 1นาที.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Motion Graphic 15 ~ 1 นาที เริ่มที่ราคา 3,500 ~ 10,500 บาท ** ลูกค้าจะได้รับ ** - Motion Graphic เป็นไฟล์ .Mp4 Full HD 30p. และสามารถขอ ไฟล์ Save โมชั่นได้ - เราจะส่งงานทุกอย่างใหผ่าน Google Drive ( ** สามารถแก้ได้ 2 ครั้งหลังได้รับงานไฟนอลนะครับ โดยการแก้ 2 รอบหลังนี้จะต้องไม่เปลี่ยนไปจากโครงของ Storyboard เดิมที่คุยกันครับ , ถ้าแก้มากกว่านั้นจะเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทครับ, กรณีแก้นอกเหนือจาก Storyboard เดิมแก้ตามช่อง Storyboard ช่องละ 1,500 บาทครับ ** )

Motion Graphic 1.00 ~ 2.30 นาที.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

Motion Graphic 1 ~ 2.30 นาที เริ่มที่ราคา 10,600 ~25,500 บาท ** ลูกค้าจะได้รับ ** - Motion Graphic เป็นไฟล์ .Mp4 Full HD 30p. และสามารถขอ ไฟล์ Save โมชั่นได้ - เราจะส่งงานทุกอย่างใหผ่าน Google Drive ( ** สามารถแก้ได้ 2 ครั้งหลังได้รับงานไฟนอลนะครับ โดยการแก้ 2 รอบหลังนี้จะต้องไม่เปลี่ยนไปจากโครงของ Storyboard เดิมที่คุยกันครับ , ถ้าแก้มากกว่านั้นจะเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทครับ, กรณีแก้นอกเหนือจาก Storyboard เดิมแก้ตามช่อง Storyboard ช่องละ 1,500 บาทครับ ** )

Motion Graphic 2.30 ~ 5.00 นาที.
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Motion Graphic 2.30 ~ 5.00 นาที เริ่มที่ราคา 25,500 ~ 60,000 บาท ** ลูกค้าจะได้รับ ** - Motion Graphic เป็นไฟล์ .Mp4 Full HD 30p. และสามารถขอ ไฟล์ Save โมชั่นได้ - เราจะส่งงานทุกอย่างใหผ่าน Google Drive ( ** สามารถแก้ได้ 2 ครั้งหลังได้รับงานไฟนอลนะครับ โดยการแก้ 2 รอบหลังนี้จะต้องไม่เปลี่ยนไปจากโครงของ Storyboard เดิมที่คุยกันครับ , ถ้าแก้มากกว่านั้นจะเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทครับ, กรณีแก้นอกเหนือจาก Storyboard เดิมแก้ตามช่อง Storyboard ช่องละ 1,500 บาทครับ ** )

ฟรีแลนซ์
วัชรากร

การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันครับ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญ แม้แต่ รูปแบบของสื่อก็สำคัญ VDO หรือ Motion Graphic ต่างนำเสนอและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชมได้คนละอย่าง ดังนั้นไว้ใจผมเรื่องการทำสื่อครับ ให้ผมช่วยนำเสนออกมาให้ดีที่สุด

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน