แปลไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

- รับแปลงานภาษาไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย ทุกประเภท ทั้งแนวทั่วไปและเอกสารวิชาการ รวมถึงเอกสารราชการที่ไม่ต้องการการรับรองและตราประทับ - การบ้าน รายงาน จดหมาย แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสาร บทบรรยาย เอกสารการสมัครงาน บทความ เรื่องสั้น บทคัดย่อ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

  • 1. ส่งงานเพื่อรับการประเมินราคา โดยผู้จ้างสามารถแจ้งงบประมาณที่มีได้
  • 2. ผู้จ้างงานจะต้องแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน เช่น รูปแบบตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, ขนาดหน้ากระดาษ, การตั้งค่าหน้ากระดาษ, ระยะห่างระหว่างบรรทัด ฯลฯ หากไม่มีการแจ้งผู้รับงานจะไม่ทำการแก้ไขให้หลังจากรับงานแล้ว
แพ็กเกจ
เอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แปลเอกสารทั่วไปไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท - ไฟล์เอกสารที่อ่านได้ .doc, .docx, .pdf, และ .jpg

เอกสารวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แปลเอกสารงานวิชาการไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท - ไฟล์เอกสารที่อ่านได้ .doc, .docx, .pdf, และ .jpg

เอกสารเฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แปลเอกสารเฉพาะทางไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย เช่น การตลาด วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท - ไฟล์เอกสารที่อ่านได้ .doc, .docx, .pdf, และ .jpg

ฟรีแลนซ์
Pattraporn

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอังกฤษเพื่ออาชีพ / ประสบการณ์ทำงานประจำกับชาวต่างชาติมากกว่า 10 ปี / ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและการแปลมากกว่า 5 ปี

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน