รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม)

4.93
ขายได้ 12 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม) ระดับปริญญาตรี และโท ภาษาไทยและอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS (ทั้งเล่ม)

  • 1. แจ้งรายละเอียด หัวข้องานวิจัย ระดับ คณะ สาขาวิชา
  • 2. ชำระเงิน
แพ็กเกจ
รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ป.ตรี (ทั้งเล่ม)฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 29 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ word และ PDF จำนวน 1 บทความ จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า 4000 ตัวอักษร ระยะเวลาในการทำงานทั้งเล่มประมาณ 1 เดือน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 2 3 4 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รายงานการวิจัย ค้นคว้าอิสระ IS ป.โท (ทั้งเล่ม)฿ 20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 29 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ word และ PDF จำนวน 1 บทความ จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า 4000 ตัวอักษร ระยะเวลาในการทำงานทั้งเล่มประมาณ 1 เดือน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 2 3 4 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!