ออฟฟิศเหรอ ฉันทำได้

สามารถจัดการข้อมูลของงานออฟฟิต ไม่ว่าจะเป็น word excel powerpoint การสรุปของข้อมูลการทำรายงานรูปเล่มรายงานกราฟแสดงผลงาน การนำเสนองานทาง powerpoint สามารถผูกสูตรของ excel เพื่อการคำนวณสรุปยอดจัดเก็บผลลัพธ์ตามเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนคนการคำนวณคอมมิชชั่นตามประเภทงานของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออฟฟิศเหรอ ฉันทำได้

  • 1. คุยรายละเอียดงานให้ชัดเจน และทำความเข้าใจร่วมกัน
  • 2. ลูกค้ายืนยันการจ้างงานและชำระเงิน ฟรีแลนซ์พร้อมทำงาน
แพ็กเกจ
รับพิมพ์งาน Word จัดทำรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับพิมพ์งาน Word จัดทำรายงาน รับพิมพ์งาน Word ทั้งไทยและอังกฤษ หรือคัดลอกจากลายมือ หรือจากต้นฉบับ และรับจัดหน้ารายงาน จำนวน 1-10 หน้าต่องาน ส่งงานในรูปแบบ docx pdf

รับเขียนสูตร Excel คีย์ข้อมูลใน Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เขียนสูตร Excel หรือคีย์ข้อมูล ทั้งไทยและอังกฤษ หากต้องการให้เพิ่มสูตรต่างๆ สามารถตกลงกันได้ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน 1งานจำนวน 1-10หน้า ส่งงานในรูปแบบ xlsx

รับทำ PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คีย์ข้อมูล ทั้งไทยและอังกฤษ พร้อมแนบภาพและลูกเล่นในการนำเสนอ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องานส่งงานในรูปแบบ pptx จำนวนหน้า 1-10 หน้า

ฟรีแลนซ์
Rungrat

อดีตดิฉันเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานในแผนกธุรการมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีถนัดในด้านการทำงานผ่าน excel คำนวณสูตรต่างๆการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแลนสามารถทำรายงานสรุปยอดของแต่ละเดือนออกมาในรูปแบบกราฟและฐานข้อมูลของการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนสรุปรายงานออกมาในรูปแบบ powerpoint หรือ excel

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน