แก้ไข-ตรวจสอบเพื่ออนุมัติโฆษณาบน TikTok

0.0

รับตรวจสอบโฆษณาเพื่ออนุมัติผ่าน TikTok Seller, TikTok Shop, TikTok LIVE. เพื่อให้ได้โฆษณาตามที่แพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้งานต้องการ โดยเป็นไปตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ไข-ตรวจสอบเพื่ออนุมัติโฆษณาบน TikTok

  • 1. จัดเตรียมข้อมูล และประเมิณโฆษณาของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ยื่นข้อเสนอ หรือสัญญา
แพ็กเกจ
หมวดทั่วไป฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.(ต้องได้) โฆษณาจะผ่านการตรวจสอบจาก TikTok ตามที่ตกลงเงื่อนไขสัญญา 2.(ตัวเลือกเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ) "หากว่า" TikTok ของผู้ว่าจ้างนั้นมียอดวิวต่ำ หรืออยู่ในหลักสิบ-ร้อย ของยอดวิวโดยภาพรวม ทีมงานจะดำเนินการให้คำแนะนำเพิ่มเติมฟรี "หากว่าบริการของเราสามารถให้บริการได้ในขณะนั้น" ทั้งนี้ หากบริการของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 7-14 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเลือกใช้ หรือบังคับในข้อ 2 ได้ 3. ราคาดังกล่าว คือราคาต่อ 1 โฆษณาเท่านั้น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.(ต้องได้) โฆษณาจะผ่านการตรวจสอบจาก TikTok ตามที่ตกลงเงื่อนไขสัญญา 2.(ตัวเลือกเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ) "หากว่า" TikTok ของผู้ว่าจ้างนั้นมียอดวิวต่ำ หรืออยู่ในหลักสิบ-ร้อย ของยอดวิวโดยภาพรวม ทีมงานจะดำเนินการให้คำแนะนำเพิ่มเติมฟรี "หากว่าบริการของเราสามารถให้บริการได้ในขณะนั้น" ทั้งนี้ หากบริการของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 7-14 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเลือกใช้ หรือบังคับในข้อ 2 ได้ 3. ราคาดังกล่าว คือราคาต่อ 1 โฆษณาเท่านั้น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
หมวดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม฿ 12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.(ต้องได้) โฆษณาจะผ่านการตรวจสอบจาก TikTok ตามที่ตกลงเงื่อนไขสัญญา 2.(ตัวเลือกเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ) "หากว่า" TikTok ของผู้ว่าจ้างนั้นมียอดวิวต่ำ หรืออยู่ในหลักสิบ-ร้อย ของยอดวิวโดยภาพรวม ทีมงานจะดำเนินการให้คำแนะนำเพิ่มเติมฟรี "หากว่าบริการของเราสามารถให้บริการได้ในขณะนั้น" ทั้งนี้ หากบริการของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 7-14 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเลือกใช้ หรือบังคับในข้อ 2 ได้ 3. ราคาดังกล่าว คือราคาต่อ 1 โฆษณาเท่านั้น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ปรมินทร์
ปรมินทร์

นักการตลาดเชี่ยวชาญด้านโฆษณาบนโซเชี่ยลมีเดีย ที่ช่วยคุณให้ผ่านการประเมิณ และลงโฆษณาได้

นักการตลาดเชี่ยวชาญด้านโฆษณาบนโซเชี่ยลมีเดีย ที่ช่วยคุณให้ผ่านการประเมิณ และลงโฆษณาได้

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!