Full Stack Developer

0.0

โปรเจ็คขนาดเล็ก - เว็บเพจ - เว็บไซต์ลงทะเบียนต่างๆ - โปรเจ็คจบ ขนาด กลุ่ม 1-4 คน - อื่นๆ โปรเจ็คขนาดใหญ่ - ต้องมอบหมายส่วนงานชัดเจน - สามารถติดต่อ เพื่อนร่วมงาน, ผู้มอบหมายงาน หรือ ทีมได้ Refactor Code ทุกภาษา

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Full Stack Developer

  • 1. คุย Scope งาน
  • 2. ตกลงวันเวลาในการ ส่งมอบ

แพ็กเกจ ราคา Full Stack Developer

โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บเพจ ราคาประมาณ ต่อ 4 หน้า

฿2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บแอพพลิเคชัน ขนาด 2-4 Modules

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บแอพพลิเคชัน ขนาด 5-8 Modules

฿7,000
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!