Full Stack Developer

0

โปรเจ็คขนาดเล็ก - เว็บเพจ - เว็บไซต์ลงทะเบียนต่างๆ - โปรเจ็คจบ ขนาด กลุ่ม 1-4 คน - อื่นๆ โปรเจ็คขนาดใหญ่ - ต้องมอบหมายส่วนงานชัดเจน - สามารถติดต่อ เพื่อนร่วมงาน, ผู้มอบหมายงาน หรือ ทีมได้ Refactor Code ทุกภาษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Full Stack Developer

  • 1. คุย Scope งาน
  • 2. ตกลงวันเวลาในการ ส่งมอบ
แพ็กเกจ
โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บเพจ ราคาประมาณ ต่อ 4 หน้า฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บแอพพลิเคชัน ขนาด 2-4 Modules ฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
โปรเจ็คขนาดเล็ก : เว็บแอพพลิเคชัน ขนาด 5-8 Modules ฿ 7,000
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

ยินดีรับ Change request หากไม่กระทบ กับฐานข้อมูล ฟรี เช่น เปลี่ยนคำ หรือ title หรือ อื่นๆ เปิด Domain, Hosting ให้ฟรี ไม่รวมค่าบริการของ Domain, Hosting (รายปี)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!