รับออกแบบ&สร้าง สื่อโฆษณา,สื่อสังคม Banner /ADS /Poster /Cover/GIF/Video สื่อ Social media ทุกรูปแบบ

ออกแบบ แก้ไข สื่อโฆษณา,สื่อสังคม Banner /ADS /Poster /Cover/GIF สื่อ Social media ทุกรูปแบบ Motion Graphic, Video ads, intro&outro, ตามความต้องการของลูกค้า โปรแกรมที่ใช้ Adobe Ps, Ae, Pr, FL Studio ทำงานได้ทุกสไตล์ Mood&Tone ตามConceptงาน ระดับความสวย 8/10 ความรวดเร็ว 9/10 ความคุ้มค่า 10/10

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ&สร้าง สื่อโฆษณา,สื่อสังคม Banner /ADS /Poster /Cover/GIF/Video สื่อ Social media ทุกรูปแบบ

  • 1. สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1.Concept งาน สิ่งที่ต้องการจะ ขาย,สื่อ,โปรโมท (สำคัญที่สุด)
  • 2. สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 2.ค่าคงที่ - Color Palettes&Theme Style ขององค์กรหรือบริษัท (หากไม่มีสามารถออกแบบและกำหนดให้ได้)
แพ็กเกจ
Buy 1 Get 1 "Free"
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จำนวน 2 ชิ้นงาน ขนาดของภาพตามที่ลูกค้าระบุ ประเภทของไฟล์ JPEG, PNG, GIF ระเวลาในการทำงาน 1 วัน หลังจากการ brief work เสร็จสิ้น

Buy 2 Get 2 "Free"
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวน 4 ชิ้นงาน ขนาดของภาพตามที่ลูกค้าระบุ ประเภทของไฟล์ JPEG, PNG, GIF ระเวลาในการทำงาน 1 วัน หลังจากการ brief work เสร็จสิ้น

ฟรีแลนซ์
นิพิฐพนธ์

ประสบการ์ณทำงานด้านกราฟฟิก 6 ปี ประสบการ์ณทำงานด้าน โมชั่นกราฟฟิก2ปี ประสบการ์ณทำงานด้าน content creator 1ปี ประสบการ์ณทำงานด้าน ฟรีแลนซ์ สื่อโฆษณา สื่อสังคม 3ปี เคยศึกษาที่วิทลัยศิลปหัถกรรมกรุงเทพ(คอมพิวเตอร์ดกราฟฟิก) ระดับ ปวส.

02/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
49 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน