ออกแบบสื่อโฆษณา/Banner บนโซเชี่ยลมีเดีย Facebook,Line,Instagram,Twitter และอื่นๆ

โปรโมชั่นเปิดใหม่ แถมชิ้นงาน 1 ชิ้นทุกแพ็คเกจ* ---------------------------------------------------------------------------------------- บริการออกแบบสื่อรูปภาพโฆษณา Ads ต่างๆบนสื่อออนไลน์สำหรับ Social Media ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram และแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยฟรีแลนซ์จะใช้โปรแกรม Photoshop เป็นหลักในการออกแบบ สไตล์ที่ฟรีแลนซ์ถนัดคือรูปแบบงานที่มีความทันสมัย มีองค์ประกอบของสื่อที่สวยงามและมีการจัดลำดับข้อความเพื่อส่งสารให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึง มีบริการรีทัชภาพและไดคัทภาพให้ตามสมควร(หากเลยกว่าที่สมควร ฟรีแลนซ์ต้องขออณุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนส่งใบประเมิณสินค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสื่อโฆษณา/Banner บนโซเชี่ยลมีเดีย Facebook,Line,Instagram,Twitter และอื่นๆ

  • 1. พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับงานออกแบบ ประเภทของงาน ชนิดของงาน และรายละเอียดต่างๆ
  • 2. คำนวนราคางานและแจ้งระยะเวลาการทำงานและส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
1 Piece
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบกราฟฟิก Banner/Poster 1 ชิ้นงาน + 1ชิ้น(โปรโมชั่นเปิดใหม่) = 2 ชิ้น ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 Draft รับชิ้นงานเป็นไฟล์ .JPG/PNG ผ่านทาง Google Drive ขนาดไฟล์สำหรับสื่อออนไลน์(ไม่เกิน 1500x1500 px.)

3 Piece
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบกราฟฟิก Banner 3 ชิ้นงาน + 1ชิ้น(โปรโมชั่นเปิดใหม่) = 4 ชิ้นงาน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 Draft รับชิ้นงานเป็นไฟล์ .JPG/PNG ผ่านทาง Google Drive ขนาดไฟล์สำหรับสื่อออนไลน์(ไม่เกิน 1500x1500 px.)

5 Piece (สุดคุ้ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบกราฟฟิก Banner 5 ชิ้น + 1ชิ้น (โปรโมชั่นเปิดใหม่) = 6ชิ้น ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 Draft รับชิ้นงานเป็นไฟล์ .JPG/PNG ผ่านทาง Google Drive ขนาดไฟล์สำหรับสื่อออนไลน์(ไม่เกิน 1500x1500 px.)

ฟรีแลนซ์
ธนกฤต

จบการศึกษาจากภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2563)

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน