รับทำบัญชีครบวงจร

0.0

วางแผนภาษีล่วงหน้า จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร รายเดือน เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ บริการรายเดือน - บันทึกบัญชีรายเดือน - นำส่งภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด. 1,3,53, ภพ.30, 36 และ ภธ.40) - ส่งรายงานรายเดือนให้แก่ผู้บริหาร (รายงานสถานะทางการเงิน, ยอดหนี้คงค้าง รวมถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงาน) - ยื่นแบบรายการเงินสมทบรายเดือน สปส. 1-10 (งานประกันสังคม) บริการรายปี - ปิดงบประจำปี - ประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี - ยื่นงบการเงินประจำปี ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ยื่น ภ.ง.ด. 50, 51 ให้แก่ กรมสรรพากร

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำบัญชีครบวงจร

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเนื้องาน เกี่ยวกับรายการการค้าของบริษัทฯ ลูกค้า
  • 2. คอนเฟิร์ม Detail งาน เป็นลายลักษณ์อักษร

แพ็กเกจ ราคา รับทำบัญชีครบวงจร

Size S (1-20 รายการต่อเดือน)

฿3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

วางแผนภาษีล่วงหน้า จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร รายเดือน เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ บริการรายเดือน - บันทึกบัญชี - นำส่งภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด. 1,3,53, ภพ.30, 36 และ ภธ.40) - ส่งรายงานให้แก่ผู้บริหาร (รายงานสถานะทางการเงิน, ยอดหนี้คงค้าง รวมถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงาน) - ยื่นแบบรายการเงินสมทบรายเดือน สปส. 1-10 (งานประกันสังคม) บริการรายปี - ปิดงบประจำปี - ประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี - ยื่นงบการเงินประจำปี ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ยื่น ภ.ง.ด. 50, 51 ให้แก่ กรมสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Size M (1-50 รายการต่อเดือน)

฿5,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

วางแผนภาษีล่วงหน้า จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร รายเดือน เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ บริการรายเดือน - บันทึกบัญชี - นำส่งภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด. 1,3,53, ภพ.30, 36 และ ภธ.40) - ส่งรายงานให้แก่ผู้บริหาร (รายงานสถานะทางการเงิน, ยอดหนี้คงค้าง รวมถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงาน) - ยื่นแบบรายการเงินสมทบรายเดือน สปส. 1-10 (งานประกันสังคม) บริการรายปี - ปิดงบประจำปี - ประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี - ยื่นงบการเงินประจำปี ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ยื่น ภ.ง.ด. 50, 51 ให้แก่ กรมสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Size L (1-100 รายการต่อเดือน)

฿7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

วางแผนภาษีล่วงหน้า จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร รายเดือน เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ บริการรายเดือน - บันทึกบัญชี - นำส่งภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด. 1,3,53, ภพ.30, 36 และ ภธ.40) - ส่งรายงานให้แก่ผู้บริหาร (รายงานสถานะทางการเงิน, ยอดหนี้คงค้าง รวมถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงาน) - ยื่นแบบรายการเงินสมทบรายเดือน สปส. 1-10 (งานประกันสังคม) บริการรายปี - ปิดงบประจำปี - ประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี - ยื่นงบการเงินประจำปี ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ยื่น ภ.ง.ด. 50, 51 ให้แก่ กรมสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!