Architectural Photography Services

บริการรับถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และอื่น ๆ ด้วยอุปกรณ์กล้องและเลนส์เฉพาะทางสำหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ค่าบริการถ่ายภาพเฉพาะภายในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น กรณีพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดจะมีเรียกเก็บค่าเดินทางและค่าที่พัก (ถ้ามี) เพิ่มเติม - ระยะเวลาการส่งงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และขอบเขตของงาน - ค่าบริการถ่ายภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ ลักษณะ และขอบเขตของงาน - ค่าบริการถ่ายภาพรวมการรีทัชภาพขั้นพื้นฐาน (Basic Retouching) เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากขึ้น - ค่าบริการรีทัชภาพขั้นสูง (Advance Retouching) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระยะเวลาในการรีทัชภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Architectural Photography Services

  • 1. สอบถามลักษณะและขอบเขตของงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการ
  • 2. Survey and Block Shot เพื่อวางแผนการถ่ายภาพ (กรณีสถานที่มีขนาดใหญ่หรือหลายพื้นที่)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ค่าบริการราคา 5,000 บาท เป็นค่าบริการถ่ายภาพห้องตัวอย่างหรือห้องคอนโดมิเนียมจำนวน 1 ห้อง (ขนาดพื้นที่ห้องไม่เกิน 60 ตร.ม.) ใช้เวลาถ่ายโดยประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมง ประเภทของภาพและบริการที่ได้รับ - ภาพถ่ายสถานที่ไม่จำกัดจำนวนภาพ** พร้อมปรับแต่งสีและรีทัชภาพเบื้องต้นทุกภาพ - ปรับแต่งสีและรีทัชภาพเบื้องต้นทุกภาพ - ส่งงานเป็นไฟล์ JPEGs ขนาด Low Res และ High Res ผ่านทาง Google Drive ** จำนวนภาพที่ได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดหน้างาน

ฟรีแลนซ์
Somyos

บริการรับถ่ายภาพสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม และรีสอร์ท ช่างภาพมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก พร้อมให้บริการถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน