วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Google sheet

0

จัดการข้อมูลด้วย Excel และ Google sheet สร้าง Dashboard โดยการใช้สูตร กราฟ รวมไปถึงการ Pivot Table เพื่อใช้งานได้หลากหลาย เช่น Sale Report, Target Achievement, Agent Performance, %MoM, %YoY หรืองานอื่นๆ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Google sheet

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงานเบื้องต้น
  • 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ
แพ็กเกจ
วิเคราะ์ข้อมูลด้วย Excel หรือ Google Sheet (Basic)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. การใช้งาน Excel/Google Sheet (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทำงานหรือเชื่อมข้อมูลไม่เกิน 3-5 ไฟล์/ชีท 2. สร้าง template สำหรับจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Dashboard 3. สูตรการคำนวนต่างๆ ที่จำเป็นและไม่ซับซ้อน **ใช้เวลา 1-2 วัน ทั้งนี้ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูล**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะ์ข้อมูลด้วย Excel หรือ Google Sheet (Advance)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. การใช้งาน Excel/Google Sheet (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทำงานหรือเชื่อมข้อมูลไม่เกิน 7-10 ไฟล์/ชีท 2. สร้าง template สำหรับจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Dashboard, Pivot Table หรือกราฟ รวมกันไม่เกิน 5 รูปแบบ 3. สูตรการคำนวนต่างๆ ที่จำเป็นและไม่ซับซ้อน **ใช้เวลา 2-3 วัน ทั้งนี้ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูล**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะ์ข้อมูลด้วย Excel หรือ Google Sheet (Expert)฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. การใช้งาน Excel/Google Sheet เบื้องตัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทำงานหรือเชื่อมข้อมูลไม่เกิน 12-15 ไฟล์/ชีท 2. สร้าง template สำหรับจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Dashboard, Pivot Table หรือกราฟ รวมกันไม่เกิน 8 รูปแบบ 3. สูตรการคำนวนต่างๆ ที่จำเป็นและไม่ซับซ้อน **ใช้เวลา 3-5 วัน ทั้งนี้ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูล**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!