งานคดี หนังสือทวงถามหนี้ ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น

ขายได้ 20 ครั้ง
5.0
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

- ประสบการณ์ทนายความ 2 ปี คดีเช่าซื้อรถ กู้ยืมเงิน ผิดสัญญา คดีสหกรณ์ ละเมิด จัดตั้งผู้จัดการมรดก - ประสบการณ์งานทางปกครอง เรื่องเกีี่ยวกับการลงโทษวินัย การคัดลอกผลงาน สัญญาเอกชนกับรัฐ คดีทุจริต - คดีเช่าซื้อ กู้ยืมเงิน ผิดสัญญา คดีปกครอง แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี - จัดทำหนังสือทวงถาม มากกว่า 100 ฉบับ - สามารถให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนบริษัท หรือติดตามทวงถามหนี้ - ผ่านการอบรมจากสภาทนายความและหน่วยงานรัฐ ด้านคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ละเมิด/สัญญา และบังคับคดี - ร่างสัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย สัญญารักษาความลับ สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาทั่วไป

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ งานคดี หนังสือทวงถามหนี้ ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น

  • 1. ได้รับรายละเอียดข้อมูล
  • 2. ค้นหาข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

แพ็กเกจ ราคา งานคดี หนังสือทวงถามหนี้ ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น

ปรึกษาปัญหากฎหมายเบื้องต้น

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขด้านกฎหมายทั่วไป หมายเหตุ: ค่าบริการเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000 บาท ตามความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละเคส โดยจะประเมินและแจ้งให้ทราบก่อนรับงาน รวมทั้งท่านจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรึกษาเป็นไฟล์ pdf. พร้อมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล


ส่งคำบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) หนังสือยกเลิกสัญญา หนังสือรับสภาพหนี้

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) หนังสือบอกเลิกสัญญา หนังสือรับสภาพหนี้ เพื่อใช้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมาย โดยท่านจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ pdf. หมายเหตุ: 1.โนติสเริ่มต้นที่ 1,000 บาท 2.หนังสือยกเลิกสัญญา เริ่มต้นที่ 1,500 บาท 3.หนังสือรับสภาพหนี้ เริ่มต้นที่ 1,500 บาท โดยราคาจะขึ้นกับความซับซ้อนในแต่ละเคส และจะแจ้งราคาให้ทราบก่อนเริ่มงาน


ตรวจร่างสัญญาและจัดทำสัญญาต่างๆ

฿700
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ตรวจร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างงาน สัญญาเช่า สัญญารักษาความลับ เป็นต้น 2. ร่างสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือสัญญาที่ท่านระบุข้อมูลที่ต้องการ หมายเหตุ: 1.ตรวจร่างสัญญาเริ่มต้นที่ 700 บาท ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน 2.ร่างสัญญาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ประเมินราคาจากความซับซ้อนของงาน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน เอกสารเป็นไฟล์ pdf. พร้อมให้แก้ไขได้จำนวน 2 ครั้ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!