รับสอนและให้คำปรึกษาการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ

*มีสินค้าและแบรนด์อยู่ในมือแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มวางแผนการตลาดอย่างไร *มีแผนการตลาดในใจอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะเรียบเรียงออกมายังไง *เคยลงมือทำการตลาดมาแล้ว แต่ไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงจุด จะแก้ไขปัญหาอย่างไร คำถามเหล่านี้ล้วนเป็น Happy Problem ของธุรกิจของคุณ เพราะเท่ากับว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตในะระยะยาวของแบรนด์ ให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดเพื่อ 1) กำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนขึ้น 2) สร้างคอนซูเมอร์โพรไฟล์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเจาะตลาดที่มีประสิทธิภาพขึ้น 3) วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของแบรนด์ที่แตกต่างขึ้น จากประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงานมาร์เก็ตติ้ง ที่นำวิธีคิดและระบบการวางแผนกลยุทธ์ของทั้งแบรนด์ระดับโลกและไทย มาย่อยให้ง่ายและเวิร์คต่อการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับ service เบื้องต้น - Service#1: การพัฒนากลยุทธ์เรื่อง Brand เพื่อหา positioning และตัวตนที่แตกต่าง ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและมีขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ คู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน เพื่อแนะนำโอกาสทางการตลาดในเบื้องต้น - Service#2: การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการสื่อสาร เพื่อนำตัวตนของแบรนด์ที่มีความชัดเจนพัฒนาเป็นแนวทางการวางแผนการตลาดแบบ 5P หรือตามโจทย์ของลูกค้า - Service#3: การนำกลยุทธ์ทางการตลาด 5P มาพัฒนาเป็นแผนการตลาดออกที่จับต้องได้ และนำไปใช้ได้จริง

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับสอนและให้คำปรึกษาการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ
  • 1. รับฟังรายละเอียดเบื้องต้นถึงข้อมูล ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการได้รับคำปรึกษา เพื่อประเมิน scope ของการทำงาน
  • 2. นัดวัน เวลา และสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ตามโจทย์ที่ได้รับ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การให้คำปรึกษาตามโจทย์ของลูกค้าในเวลา 2 ชั่วโมง หรือสิ่งที่จะได้อย่างน้อยคือ 1. การทำความเข้าใจถึงวิธีการเขียนแผนการตลาดที่ถูกต้องแบบขั้นต่อขั้น 2. การวิเคราะห์เบื้องต้นในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 3. การวางกลยุทธ์การสื่อสารเบื้องต้นของแบรนด์

ฟรีแลนซ์
GritGeneration
GritGeneration

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้าน Brand & Marketing Strategy ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคให้กับทั้ง global brand และ local brand ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัทให้คำปรึกษาด้าน branding ให้กับลูกค้าหลากหลาย industry จึงอยากจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านแบรนด์และการตลาดให้กับ SME รุ่นใหม่

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน