Start Your Business Through Brand ที่ปรึกษาการสร้างธุรกิจด้วยกลุยทธ์การสร้างแบรนด์

หลายๆครั้งที่การเริ่มต้นธุรกิจมักเริ่มจาก passion ของเจ้าของเป็นหลัก ที่มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดสู่ตลาด จนบางครั้งกระโดดข้ามการวางกลยุทธ์ที่สำคัญไปสู่เป้าหมายเรื่องการตลาด จะ 4P, 5P หรือ 6P ก็ว่ากันไป แต่ความจริงแล้ว หากแก่นแท้ของแบรนด์ยังไม่แน่นไม่นิ่งพอ การกระโดดข้ามไปสู่ปลายทาง โดยขาดการวิเคราะห์ถึง unmet needs ของผู้บริโภค อาจหมายถึงความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนไปอย่างไร้ความหมาย จะดีกว่ามั้ย ถ้าวันนี้จะใจเย็นลงซักนิด แล้วเริ่มสร้างธุรกิจจากแก่นแท้ผ่านการพัฒนา brand strategy ที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างตัวตนที่แตกต่างชัดเจนก่อนลงไปสู้ในสนามรบจริง ให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดเพื่อ 1) กำหนดจุดยืนและตัวตนของแบรนด์ 2) สร้างคอนซูเมอร์โพรไฟล์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเจาะตลาด 3) วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยผลักดันให้ทั้งแบรนด์และธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงาน brand & marketing ที่นำวิธีคิดและระบบการวางแผนกลยุทธ์ของทั้งแบรนด์ระดับโลกและไทย มาย่อยให้ง่ายและเวิร์คต่อการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Start Your Business Through Brand ที่ปรึกษาการสร้างธุรกิจด้วยกลุยทธ์การสร้างแบรนด์

  • 1. รับฟังรายละเอียดเบื้องต้นถึงข้อมูล ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการได้รับคำปรึกษา เพื่อประเมิน scope ของการทำงาน
  • 2. นัดวัน เวลา และสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ตามโจทย์ที่ได้รับ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การให้คำปรึกษาตามโจทย์ของลูกค้าในเวลา 2 ชั่วโมง หรือสิ่งที่จะได้อย่างน้อยคือ 1. การกำหนดตัวตนและจุดยืน (positioning) ของแบรนด์ 2. การกำหนด point of difference ที่สร้างจุดต่างในตลาด 3. ทิศทางและกลยุทธ์ด้านการทำตลาดเบื้องต้น

ฟรีแลนซ์
GritGeneration

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้าน Brand & Marketing Strategy ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคให้กับทั้ง global brand และ local brand ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัทให้คำปรึกษาด้าน branding ให้กับลูกค้าหลากหลาย industry จึงอยากจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านแบรนด์และการตลาดให้กับ SME รุ่นใหม่

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน