Commission Fanart/OC แนว Anime [Portrait]

0.0

#รับวาดคอมมิชชั่น (ไทป์งานตามภาพ ตย.) ⭐Chibi ⭐Portrait black &white ⭐Portrait color ------------------------------------------------------- ประเภทงานที่รับ -แนว Portrait -แนว Jibi -ผู้ชาย กล้าม เปลือย -ผู้หญิงพอได้ค่ะ ในระดับ B -Fanart /OC /OC x Canon -แก๊กสั้นขาวดำ -15+ . ประเภทงานที่ไม่รับ -Animal / Monster/Machine -Full Back ground/CG & Full CG -Reality ------------------------------------------------------ -งานจะเริ่มเมื่อถึงคิวลูกค้าค่ะ (ไม่รับงานเร่ง) -ระยะเวลาทำงาน3-10 วัน หรืแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ -บรีฟงานแบบเห็นภาพ แจ้งรายละเอียดชัดเจน -แก้งานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง มากกว่านั้นอาจจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม(ครั้งละ 50 หรือ อยู่ที่ความเหมาะสม) -หลังจากดราฟ ตัดเส้น จะมีการมัดจำค่าคอมมิช(ครึ่งนึง) แล้วจึงจะลงสี -ข้อตกลงอื่นๆ สามารถคุยหรือสอบถามได้หลังไมค์ ***ใดๆ ก็คือสามารถพูดคุยเนื้อหาเพิ่มเติมได้*** #(ใช้ในเชิงพาณิชย์ *2)#

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Commission Fanart/OC แนว Anime [Portrait]

  • 1. การคุยงาน การบรีฟภาพรายละเอียด
  • 2. การส่งดราฟแรก และแก้ไขงาน

แพ็กเกจ ราคา Commission Fanart/OC แนว Anime [Portrait]

Chibi(B&W/Colour)

฿300
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ภาพงาน Chibi (B&W/Colour) ชนิดไฟล์งานแบบ .png .jpg -ความละเอียดสูง 350 dpi -ราคาจะเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดของงาน -กรณีเพิ่มตัวละคร +50% มากกว่า 2 หรือ 3 ตัวจะคิดราคาเต็ม ***ราคานี้ +17% ของ Fastworkแล้ว***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Half & Full body (Black and White)

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ภาพงาน Half & Full body(Black and White) ชนิดไฟล์งานแบบ .png .jpg -ความละเอียดสูง 350 dpi -ราคาจะเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดของงาน -กรณีเพิ่มตัวละคร +50% มากกว่า 2 หรือ 3 ตัวจะคิดราคาเต็ม ***ราคานี้ +17% ของ Fastworkแล้ว**


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Half & Full body (Colour)

฿850
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-ภาพงาน Half & Full body(Colour) ชนิดไฟล์งานแบบ .png .jpg -ความละเอียดสูง 350 dpi -ราคาจะเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดของงาน -กรณีเพิ่มตัวละคร +50% มากกว่า 2 หรือ 3 ตัวจะคิดราคาเต็ม ***ราคานี้ +17% ของ Fastworkแล้ว**


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!