รับแปลเอกสาร อังกฤษ/ไทย ไทย/อังกฤษ เขียนบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร บทความวิจัย

รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทความวิจัยแบบสั้น บทสรุปภาษาอังกฤษ (Conclusion) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) แปลงานได้ทุกประเภท บทความทั่วไป บทคัดย่อ เว็บไซต์ แบบฟอร์ม สัญญา อีเมล์ติดต่อธุรกิจต่างประเทศ รายละเอียดสินค้า งานเอกสารวิชาการ ธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สุขภาพ และอื่นๆ ขั้นต่ำเริ่มต้นที่หน้า A4 ละ 100 บาท (ประมาณ 600 คำ) Time New Roman 12 รายละเอียดของงานและราคาขึ้นกับปริมาณงานและการตกลงกับผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร อังกฤษ/ไทย ไทย/อังกฤษ เขียนบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร บทความวิจัย

  • 1. รับงานต้นฉบับมาตรวจสอบ ตกลงรายละเอียดที่ต้องการ สไตล์การแปล (translation preferences)
  • 2. ยืนยันกลับพร้อมแจ้งใบเสนอราคาพร้อมระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
งานแปลเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

**งานแปลเอกสารทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ 100 บาท/หน้า A4 ของต้นฉบับ Time New Roman 12 (ประมาณ 600 คำ)** รวมถึง 1. บทความทั่วไป 2. บทคัดย่อ 3. เว็บไซต์ 4. แบบฟอร์ม 5. สัญญา 6. อีเมล์ติดต่อธุรกิจต่างประเทศ 7. รายละเอียดสินค้า 8. เอกสารธุรกิจ 9. เอกสารด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10. เอกสารด้านสุขภาพ เร็วที่สุด 1 วัน หรือตามตกลง ขึ้นกับปริมาณงาน

งานแปลเอกสารวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแปลเอกสารวิชาการนานาชาติ 250 บาท/หน้า รวมถึง 1. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 2. บทความวิจัยแบบสั้น 1-3 หน้า 3. บทสรุปภาษาอังกฤษ (Conclusion) 4. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและการตกลงกับผู้ว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
โกสินทร์

ปริญญาเอกนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ นานาชาติ (International & Multidisciplinary) มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนทุน กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ปริญญาโทการจัดการนวัตกรรม ณ เนเธอแลนด์ 2 ปี ประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 12 ปี สามารถแปลเอกสารได้ทุกชนิด

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
16 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน