Anime, Manga Commission

รับวาดการ์ตูนแนว Anime, Manga วาดการ์ตูนภาพประกอบอื่นๆ - วาดการ์ตูนแนว Anime, Manga - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Digital ขนาด A4 500dpi (ชนิดไฟล์ .psd , .jpg , .png) - กรณีที่ภาพนั้นๆ ในหนึ่งภาพมีรายละเอียด องค์ประกอบ หรือจำนวนบุคคล ที่เพิ่มขึ้น อาจจะปรับเพิ่มราคาตามความเหมาะสม - หากต้องการนำภาพไปใช้เชิงพาณิชย์ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะเพิ่มราคาตามความเหมาะของการนำไปใช้งาน ***หมายเหตุ รายละเอียดการทำงาน อาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือตามข้อตกลงระหว่างฟรีแลนซ์และลูกค้า ขั้นตอนการทำงาน 1. สอบถามรายละเอียดงาน ลูกค้าบอกรายละเอียดงาน ต้นแบบ ไอเดีย หรือคอนเซ็ปที่อยากกจะได้ และตกลงราคา 2. วาดภาพสเกท อัพเดทให้ลูกค้า สามารถแก้ไขให้ได้จนกว่าจะพอใจ 3. ลงสีภาพ 4. ส่งงานให้ลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ถ้าต้องการภาพการ์ตูนที่มีฉากหลัง + การ์ตูน 2 คนขึ้นไป ราคาจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม - รับงานเฉพาะที่เป็นสไตล์ของนักวาดนะครับ ********ไม่รับงานเร่งด่วนนะครับ********** ขอบคุณครับ :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Anime, Manga Commission

  • 1. 1.สอบถามรายละเอียดงาน ลูกค้าบอกรายละเอียดงาน ไอเดีย คอนเซ็ปที่อยากจะได้ พูดคุยองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ต้องการวาดลงในภาพ และตกลงราคางาน
  • 2. 2. วาดภาพสเกท อัพเดทให้ลูกค้าดู แก้ไขให้ได้จนกว่าจะพอใจ (หากมีการแก้ไขบ่อยๆครั้ง เวลาที่ใช้ในการทำงานก็จะต้องเพิ่มออกไปด้วยตามความเหมาะสม) ก่อนการตัดเส้นและลงสีจริง
แพ็กเกจ
ภาพการ์ตูน 1 ตัว (ไม่มีพื้นหลัง)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพวาดการ์ตูน1 ภาพ (ไฟล์ jpg png psd)

ภาพการ์ตูน 2 คน (ไม่มีพื้นหลัง)
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ภาพวาดการ์ตูน 2 ตัว ใน 1 ภาพ (ไฟล์ jpg png psd)

ภาพตัวการ์ตูน Full cg
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ภาพวาดการ์ตูน Full cg 1 ภาพ (ไฟล์ jpg png psd)

ฟรีแลนซ์
เดชนะสุวรรณ์

นักวาดการ์ตูน Digital Art ถนัดวาดภาพคนจริงให้เป็นคาแรคเตอร์การ์ตูน ใช้โปรแกรม Clip Studio Paint และ Photoshop ในการวาดเป็นหลัก

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน