แปลเอกสารต่างๆ เอกสารด้านกฎหมาย หนังสือบอกกล่าวทวงถาม สัญญา คำพิพากษา ฯลฯ

- แปลเอกสารได้ในระดับนึง เนื่องจากเคยรับแปลงานวิจัยป.โท มาหลายครั้ง - อาจมีข้อเสนอแนะในเอกสารทางกฎหมายที่บกพร่อง ด้วยคำปรึกษาจากทนายความประสบการณ์สูง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารต่างๆ เอกสารด้านกฎหมาย หนังสือบอกกล่าวทวงถาม สัญญา คำพิพากษา ฯลฯ

  • 1. รับข้อมูล ประเมินเวลาการทำงาน และ ราคางาน
  • 2. หากตกลงแล้วจึงเริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นการแปลทันทีที่รับงาน แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหรือนานกว่า(ตามระดับความยากและจำนวนเอกสาร) และส่งงานด้วยไฟล์ word , pdf

ฟรีแลนซ์
Tiger

- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ - แปลสัญญา หนังสือบอกกล่าวทวงถามได้ภายในระยะเวลาสั้น

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน