รับพิมพ์งาน,คีย์ข้อมูล และสร้างสไลด์โชว์

รับพิมพ์งานทั่วไป, คีย์ข้อมูล และสร้างสไลด์โชว์ โดยที่ลูกค้านำข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพิมพ์ รวมไปถึงการจัดหน้ารายงาน จัดตาราง และสร้างสไลด์นำเสนองาน และตัวอักษรที่มีขนาดไม่เล็ก-ใหญ่ ทั้งหัวข้อ และเนื้อหา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน,คีย์ข้อมูล และสร้างสไลด์โชว์

  • 1. เมื่อลูกค้าต้องการจ้างงาน เริ่มจากการคุยเพื่อตกลงว่าเนื้อหาของงานเป็นลักษณะใด
  • 2. หลังจากที่ตกลงกันได้แล้ว ลูกค้าส่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการจะให้ผู้รับจ้างพิมพ์ หรือสร้างตารางและสไลด์โชว์ เป็นต้น (ซึ่งส่วนนี้ผู้จ้างต้องหาเอง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หาในหนังสือที่อ้างอิง หรือลายมือที่เขียนเอง)
แพ็กเกจ
พิมพ์งานปกติทั่วไป,คีย์ข้อมูล และสร้างสไลด์โชว์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-พิมพ์งาน พิมพ์งานจำนวน 1-25 หน้า (กรณีที่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ คิดหน้าละ 5 บาท) สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการพิมพ์งาน 2-3 วัน -คีย์ข้อมูล รับคีย์ข้อมูลตามจำนวนชิ้นงานผ่าน MS Excel โดยคิดราคา 250 บาท/50 ชิ้นงาน การจัดรูปแบบตาราง ราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของตารางที่สร้าง -ทำสไลด์โชว์ รับทำสไลด์นำเสนองาน ผ่าน MS Power Point โดยลูกค้าสามารถแนะนำฟ้อนต์สำหรับนำเสนอได้ สไลด์โชว์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานที่ส่ง โดยคิดราคา 250 บาท/25 สไลด์ (หากเกินจำนวนคิด สไลด์ละ 7 บาท)

พิมพ์งานปกติทั่วไป แบบที่ 2
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิมพ์งานจำนวน 1-50 หน้า (กรณีที่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ คิดหน้าละ 5 บาท) พร้อมจัดเนื้อหาของงานให้ โดยลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ doc. และ/หรือ pdf. สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง **พิมพ์บรรณานุกรม 2 บาท/ชื่อหนังสือ 1 เล่ม หรือหรือบทความ 1 เรื่อง ระยะเวลาในการพิมพ์งาน 4-5 วัน หมายเหตุ: ส่วนการหาข้อมูลเป็นหน้าที่ของลูกค้าซึ่งต้องหาเอาเพื่อที่จะนำมาให้ผู้รับจ้างพิมพ์

พิมพ์งานปกติทั่วไป แบบที่ 3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิมพ์งานจำนวน 1-75 หน้า (กรณีที่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ คิดหน้าละ 5 บาท) พร้อมจัดเนื้อหาของงานให้ โดยลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ doc. และ/หรือ pdf. สามารถแก้ไขได้ 5 ครั้ง **พิมพ์บรรณานุกรม 2 บาท/ชื่อหนังสือ 1 เล่มหรือหรือบทความ 1 เรื่อง ระยะเวลาในการพิมพ์งาน 5-7 วัน หมายเหตุ: ส่วนการหาข้อมูลเป็นหน้าที่ของลูกค้าซึ่งต้องหาเอาเพื่อที่จะนำมาให้ผู้รับจ้างพิมพ์

ฟรีแลนซ์
Thananan

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ ม.บูรพา ได้ทำงานหลายบริษัทจนมีความสามารถในงานของ MS Office ได้หลายอย่าง รวมถึงได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ได้รับใบประกาศอบรมพิมพ์ดีดเบื้องต้น จาก ม.รามคำแหง

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน