ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น -ไทย JP-TH interpreterโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

0.0

รับงานล่ามแปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย หรือ ไทย-ญี่ปุ่น - งานกึ่งทางการ (เอ็นเตอร์เทน) - พาเที่ยว นำเที่ยว - แปลการบรรยาย - งานสัมภาษณ์ต่างๆ โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี (N3)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น -ไทย JP-TH interpreterโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

  • 1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดของเนื้อหางาน ความต้องการ ลักษณะงาน บรีฟงาน
  • 2. ระบุวัน เวลา และสถานที่ (หากต้องการยานพาหนะนำเที่ยว(พร้อมคนขับรถ)หรือออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ล่ามญี่ปุ่น - ไทย เริ่มต้น
ล่ามญี่ปุ่น - ไทย (ครึ่งวัน)
ล่ามญี่ปุ่น - ไทย (เต็มวัน)
ล่าม ไทย - ญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่น - ไทย เริ่มต้น 2 ชั่วโมง (ภายในกรุงเทพ รวมค่าเดินทางแล้ว) - หากเกินชั่วโมงที่ตกลง คิดชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท - หากเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท - หากเป็นงานนำเที่ยวที่ต้องการยานพาหนะ(พร้อมคนขับรถ)ด้วยกรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ล่าม ไทย - ญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่น - ไทย 4 ชั่วโมง (ภายในกรุงเทพ รวมค่าเดินทางแล้ว) - หากเกินชั่วโมงที่ตกลง คิดชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท - หากเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท - หากเป็นงานนำเที่ยวที่ต้องการยานพาหนะ(พร้อมคนขับรถ)ด้วยกรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ล่าม ไทย - ญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่น - ไทย 8 ชั่วโมง (ภายในกรุงเทพ รวมค่าเดินทางแล้ว) - หากเกินชั่วโมงที่ตกลง คิดชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท - หากเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท - หากเป็นงานนำเที่ยวที่ต้องการยานพาหนะ(พร้อมคนขับรถ)ด้วยกรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จำนวนชั่วโมงการทำงาน
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
ค่าเดินทางและที่พัก
ช่วงเวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์
ค่าทำงานล่วงเวลา
-
-
ราคา
฿ 1,900
฿ 3,700
฿ 7,200
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
เกรียงไกร
เกรียงไกร

- งานด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอและมีช่อง youtube เป็นของตนเอง - มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน photoshop รับงานไดคัทภาพต่างๆ - งานล่าม ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในด้านในภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 5 ปี

- งานด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอและมีช่อง youtube เป็นของตนเอง - มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน photoshop รับงานไดคัทภาพต่างๆ - งานล่าม ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในด้านในภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 5 ปี

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
1 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!