รับ Draft แบบงานจาก 2D ไป 3D งานโมเดล ชิ้นส่วน งานที่รูปร่างไม่ซับซ้อนมาก

รับ Draft แบบงานชิ้นส่วน งานออกแบบ จาก 2D ไปเป็น 3D พื้นหลังขาว หรือสี Model งานนำเสนอ งานสั่งผลิต หรือทำ Model เพื่อใช้งานงานด้านอื่นๆ ที่มีรูปทรงลักษณะที่ไม่ซับซ้อน อ้างอิงจากแบบตัวอย่าง สามารถร้องขอให้ระบุขนาดงานบนแบบได้ หมายเหตุ : เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มีประสบการณ์ และความชำนาญในงานมาก ขอผู้จ้างงานที่เข้าใจ และยอมรับในข้อนี้ได้ก่อนเข้ามาพูดคุยงาน แต่จะพยายามทำให้ได้ตามต้องการของผู้จ้างมากที่สุด และจะพัฒนางาน และคุณภาพในโอกาสต่อๆไป หากได้รับความไว้วางใจ ช่วงเวลาที่สะดวกในการทำงาน ตั้งแต่ 19:00-24:00 น. หากต้องการด่วนสามารถสอบถามได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ Draft แบบงานจาก 2D ไป 3D งานโมเดล ชิ้นส่วน งานที่รูปร่างไม่ซับซ้อนมาก

  • 1. ติดต่อสอบถามแจ้งรายละเอียดงาน หรือความต้องการอื่นๆ พร้อมส่งแบบร่าง ที่ได้ทำการกำหนดขนาดไว้ชัดเจน
  • 2. ทำการประเมินงาน พร้อมเสนอราคา และระยะเวลาส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ชนิด File ที่ได้รับ : Jpeg / PNG / PSD / 3D Drawing file ขึ้นอยู่กับข้อตกลง *๋Jpeg และ PSD File สามารถร้องขอให้ทำ Clipping Path ได้

ฟรีแลนซ์
เกรียงศักดิ์

ชื่อเกรียงศักดิ์ครับ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวในกลุ่มเฟรนไชส์ One stop service อดีตทำงานบริษัทในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในตำแหน่ง Asst. MGR. QA ประสบการณ์ 14 ปี พอความมีความรู้ในการ Draft แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือชิ้นงานจากการเรียนเสริม Solid work และพอ Die-Cut รูปภาพได้ด้วย PS ทดลองมารับงานเสริม

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน