รับทำ Financial Model & Financial Analysis

- Financial Model / Financial Projection / Financial Forecast เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง - Valuation Analysis หามูลค่าหุ้น/มูลค่าบริษัท/มูลค่าของส่วนของเจ้าของ - Feasibility Analysis เพื่อดูผลตอบแทนจากการลงทุน (NPV, IRR, Payback period) - Presentation นำเสนอผลการประเมิน - Report รายงานแสดงผลการประเมิน - โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน คือ Microsoft Office และ G-Suite รายละเอียดเพิ่มเติม - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน - กรณีงานเร่ง งานด่วน อาจมีราคาที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Financial Model & Financial Analysis

  • 1. พูดคุยถึงรายละเอียด และลักษณะของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา และระยะเวลาในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
Full Package
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1) Financial model (ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ excel file (.xlxs)) 2) Power point presentation (ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ ppt file (.ppt, .gslides, .pdf)) 3) Report รายงานผลการวิเคราะห์

Financial Model
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1) สูตรคำนวณใน excel หรือ google sheet 2) financial model แบบ basic model หรือ model ตามที่ลูกค้าต้องการ 3) create model ตามที่ลูกค้าต้องการ ไฟล์ที่ลูกค้าต้องการสามารถแจ้งได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน (.xlxs หรือ .gsheet)

Financial Analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1) วิเคราะห์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์เศรษฐกิจ macro/ micro 2) จัดทำรายงานการวิเคราะห์

ฟรีแลนซ์
Pemika

เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารและงานนำเสนอค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังมีความรู้และความสามารถในการทำ Finacial Model ต้องการหารายได้เพิ่มเติมมีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และพร้อมทำงานให้ตรงตามความต้องการของผู้จ้างให้มากที่สุดค่ะ :)

02/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน