รับตัด PSD , AI , JPG To HTML CSS Responsive รับพัฒนาระบบด้วย C# ASP.NET CORE 2.2+, PHP

รับทำ HTML Responsive จากไฟล์ PSD , AI , JPG เป็น HTML Responsive ด้วย Freamwork Bootstrap 3 , 4 รองรับทุก Device เช่น Desktop, Laptop, Tablet, Mobile รับแก้ไข Code Bug ของระบบงานเดิม ที่พัฒนาด้วยภาษา C# , PHP รับพัฒนาระบบ เช่น ระบบซื้อขายสินค้า , เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ , เว็บแจ้งผลฟุตบอล , จัดการคลังสินค้า , เว็บออกรายงานการขาย (export file excel) เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือ Fontend : Html5, CSS3, Bootstrap, Javascript, jQuery, Angular, Vue Backend : C# .NET CORE 2.2+, Web Service, Restful API Database : MSSQL2017, Postgres, MySQL, Oracle

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัด PSD , AI , JPG To HTML CSS Responsive รับพัฒนาระบบด้วย C# ASP.NET CORE 2.2+, PHP

  • 1. ระบุสิ่งที่ต้องการให้ทำ ขอบเขตงานที่ทำ หรือแก้ไข
  • 2. จะทำการเลือกเครื่องมือการใช้งานให้เหมาะกับงานแล้วแจ้งให้ผู้ว่าจ้างว่าจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำ
แพ็กเกจ
รับทำ HTML Responsive จากไฟล์ PSD , AI , JPG ด้วย Freamwork Bootstrap
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับทำ HTML Responsive จากไฟล์ PSD , AI , JPG เป็น HTML Responsive ด้วย Freamwork Bootstrap 3 , 4 รองรับทุก Device เช่น Desktop, Laptop, Tablet, Mobile ขั้นตอนการทำงาน - รับไฟล์ PSD , AI , JPG - จัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ตามไฟล์แบบที่ให้มา - ส่งมอบงานเป็นไฟล์ HTML/CSS File source code (zip)

แก้ไข Code Bug พัฒนาระบบงาน WebApplication ด้วย C# .NET CORE
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับแก้ไข Code Bug ของระบบงานเดิม ที่พัฒนาด้วยภาษา C# , PHP รับพัฒนาระบบ เช่น ระบบซื้อขายสินค้า , เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ , เว็บแจ้งผลฟุตบอล , จัดการคลังสินค้า เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือ Fontend : Html5, CSS3, Bootstrap, Javascript, jQuery Backend : C# .NET CORE 2.2+, WEB API Database : MSSQL2017 File source code (zip) File Database (sql)

ฟรีแลนซ์
สุเมธี

นักพัฒนาเว็บไซต์ สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี ถนัดพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา C#, PHP โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio 2019 FrontEnd : Html, CSS, Boostrap, JavaScript, Jquery, angular, vue BackEnd : ASP.NET Core Web Application, PHP

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน