milestone

แก้ Bug/Defect/Issue หรือ เพิ่ม Feature

แก้ software หรือ system ที่พัตนาด้วย Java, C#, Javascript, NodeJS, etc รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากลูกค้าสามารถ จำ bug ที่เกิดขึ้นได้ จะทำให้การส่งมอบงานถูกต้องและเร็วขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ Bug/Defect/Issue หรือ เพิ่ม Feature

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายระเอียดงาน ปัญาหา ที่เกิดขึ้น หรือ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
  • 2. ผู้ว่าจ้างสรุปงานและลายละเอียดที่จะจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

source code ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

ฟรีแลนซ์
Wanchana

programmer มีประสบการณ์ 7 ปี มีโอกาสร่วมงาน โครงการทั้งกระทรวงต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ ของประเทศ

07/2016
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
43 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน