Dashboard Data Visualization

Dashboard Power BI นำเสนอข้อมูลเพื่อความสะดวกสบายในการทำความเข้าใจและมองเห็นข้อมูลโดยรวมอย่างง่าย อีกทั้งยังสามารถเป็น Database(ฐานข้อมูล)ย่อยๆ และ Data analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) ในตัว เนื่องจากการทำ Visualization(การแสดงผลข้อมูล) นั้นต้องอาศัยการCleaning Data (ล้างและจัดการข้อมูล) ทำให้ข้อมูลมีความพร้อมทั้งการเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคระห์ต่อได้ในตัวเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Dashboard Data Visualization

  • 1. รับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินความเป็นไปได้ของงาน (ส่งข้อมูลตัวอย่างผ่านไฟล์ CSV หรือ Excel)
แพ็กเกจ
PowerBI Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Dashboard Power Bi - ไฟล์Excel หรือ CSV ของข้อมูลที่ผ่านการ Data Cleaning แล้ว - การแก้ไข Visualization , Data ตามความต้องการไม่เกิน3ครั้ง (ราคาและระยะเวลาเป็นไปตามข้อตกลง)

Data Cleaning
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ข้อมูลที่ผ่านการ Cleaning (Excel หรือ CSV)

ฟรีแลนซ์
Chonrasit

สวัสดีครับ ผม ชลสิทธิ์ ไชยฮะนิจ หรือ แก๊ก ครับ จบการศึกษาด้านสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี64 มีความสามารถในการใช้ Excel พื้นฐานในการสร้างสูตรสำหรับการทำData จากประสบการณ์การฝึกงาน2เดือน และ ยังคงได้รับการไว้ใจจากบริษัทให้ช่วยเหลือด้านData ก่อนเรียนจบ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน