แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

-ประสบการณ์ทำงานบริษัทญี่ปุ่น 12ปี -ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-2 -ชำนาญภาษาด้านงานออกแบบ การอ่านแบบแปลน โปรแกรมและระบบที่ใช้ในงานออกแบบ -สามารถแปลเอกสารด้านวิศวกรรม งานทดสอบ และไอที รวมถึงฝ่ายผลิตได้เช่น WI, WS, Manual ต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเนื้อหางานคร่าวๆ เช่นเกี่ยวกับงานประเภทใด จำนวนหน้า ขนาด(เช่น A4,A3) และกำหนดการที่ต้องการงาน เพื่อประเมินเบื้องต้น
  • 2. ทางเราจะทำการประเมินเนื้อหา เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการแปล บนพื้นฐานกำหนดการลูกค้า และตอบกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
แพ็กเกจ
ขนาด A4 เนื้อหาทั่วไป/1หน้า(เต็มหน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ Word หรือ Excel ตามต้นฉบับไฟล์ลูกค้า

ขนาด A4 เนื้อหาเฉพาะทางเช่น วิศวกรรม เครื่องจักร งานออกแบบ/1หน้า(เต็มหน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Word หรือ Excel ตามต้นฉบับไฟล์ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Jakrapong

จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น สาขาInformation media and Technology ปัจจุบันทำงานระดับผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น ประสบการณ์ทำงาน 12 ปี ในส่วนงานการออกแบบ สามารถแปลเอกสารเกี่ยวกับงานออกแบบ วิศวกรรม งานทดสอบ และ ไอทีรวมถึงงานเอกสารทั่วไปได้

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน