high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

วางแผนการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเงินส่วนบุคคล

0.0

รับวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วางแผนการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเงินส่วนบุคคล

  • 1. สัมภาษณ์ และ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล
  • 2. จัดทำรายงานแผนการเงินส่วนบุคคล

แพ็กเกจ ราคา วางแผนการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเงินส่วนบุคคล

วางแผนการศึกษาบุตร

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตรในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วางแผนการเกษียณ

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการเงินเพื่อการเกษียณในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล (Investment Policy Statement)ในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!