วางแผนการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเงินส่วนบุคคล

รับวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเงินส่วนบุคคล

  • 1. สัมภาษณ์ และ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล
  • 2. จัดทำรายงานแผนการเงินส่วนบุคคล
แพ็กเกจ
วางแผนการศึกษาบุตร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตรในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง

วางแผนการเกษียณ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการเงินเพื่อการเกษียณในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง

วางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รายงานแผนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล (Investment Policy Statement)ในรูปแบบเอกสาร pdf 2. การติดตามความคืบหน้าตามแผนงานปีละ 2 ครั้ง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
อภิเชษฐ

ที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, ผู้วางแผนการลงทุน (IP) ก.ล.ต

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน