รับแปล3ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ เอกสาร บทความ คำโฆษณา เว็บไซต์ สัญญาต่างๆ เขียนจดหมาย email

-รับแปลเอกสารประเภทต่างๆเช่นบทความ โบร์ชัวร์ เว็บไซต์ จดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ สัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่าบ้าน สัญญาซื้อขายบ้าน ข้อความโฆษณา และอื่นๆ -ข้อความสนทนาต่างๆเช่น ตอบemail ตอบWechat Taobao และอื่นๆ สามารถแปลได้3ภาษาเช่น ไทย>อังกฤษ ไทย>จีน อังกฤษ>ไทย อังกฤษ>จีน จีน>ไทย จีน>อังกฤษ เนื้อหาที่เชี่ยวชาญ -อสังหาริมทรัพย์ -การท่องเที่ยว -การโรงแรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล3ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ เอกสาร บทความ คำโฆษณา เว็บไซต์ สัญญาต่างๆ เขียนจดหมาย email

  • 1. รับเนื้อหาจากลูกค้าเพื่อประเมินราคางานและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
  • 2. เสนอราคาและแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
ข้อความและประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ประเภทข้อความเช่น -ตอบ email -ตอบWechat -ข้อความซื้อสินค้าจากTaobao -ข้อความโฆษณา โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรายละเอียดงานครับ

แปลเอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เอกสารประเภทต่างๆเช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย เนื้อหาโฆษณา จดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ใบปริญญาบัตร สูติบัตร เป็นต้น โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรายละเอียดงานครับ

แปลภาษาประเภท Transcreation
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลภาษาแบบมีการปรับเปลี่ยนบริบทให้เข้ากับเจ้าของภาษานั้นโดยเฉพาะ เช่น บทความ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ เนื้อหาที่ใช้ทำการตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรายละเอียดงานครับ

ฟรีแลนซ์
Paul

Hello guys, I am Paul originally from Chiang Mai, Thailand and currently living here. I have lived in Beijing, China for 4years for my bachelor degree and Melbourne, Australia for 2years for my cookery certificate. Now I am a freelance translator - interpreter, stock and real estate investor.

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน