คำปรึกษาทางกฎหมาย ตรวจสัญญา และร่างสัญญา (ไทย/English)

- รับให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ภาษี กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยลูกค้าสามารถสอบถามปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นได้ฟรี เพื่อทราบประเด็นที่ต้องพิจารณา - รับตรวจสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญารักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) สัญญาเช่า และสัญญาจ้างงาน เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขสัญญา คำปรึกษาหรือคำแนะนำจากการตรวจสัญญาที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สามารถตกลงได้) ในรูปแบบ Word และ PDF

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คำปรึกษาทางกฎหมาย ตรวจสัญญา และร่างสัญญา (ไทย/English)

  • 1. พูดคุยสอบถามปัญหาทางกฎหมาย
  • 2. ร่างเอกสารคำปรึกษา
แพ็กเกจ
ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญา (ซับซ้อนน้อย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- คำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นกฎหมาย 1 - 2 ประเด็น หรือ - ข้อพิจารณาจากการตรวจสัญญา (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน) เป็นไฟล์เอกสารสกุล Word และ PDF โดยงานจะถูกเขียนเป็นภาษาไทย

ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญา (ซับซ้อนปานกลาง)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- คำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นกฎหมาย 3 - 5 ประเด็น หรือ - ข้อพิจารณาจากการตรวจสัญญา (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน) และคำแนะนำในการแก้ไขสัญญา เป็นไฟล์เอกสารสกุล Word และ PDF โดยงานจะถูกเขียนเป็นภาษาไทย

ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญา (ซับซ้อนสูง)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- คำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นกฎหมาย 5 ประเด็นขึ้นไป หรือ - ข้อพิจารณาจากการตรวจสัญญา (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน) และคำแนะนำในการแก้ไขสัญญา เป็นไฟล์เอกสารสกุล Word และ PDF โดยงานจะถูกเขียนเป็นภาษาไทย หากต้องการเป็นภาษาอังกฤษสามารถตกลงเพิ่มเติมได้

ฟรีแลนซ์
Teerut

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศให้แก่ลูกค้าไทยและนานาชาติ ให้บริการร่างและตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท และเขียนบทความทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีใบอนุญาตว่าความ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน