รับทำบัญชี

รับทำบัญชีครบวงจร : 1.ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53,54 ภ.พ. 30, 36 (ถ้ามี) รายเดือน 2.บริการปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 3.ทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน 5.ยื่นพนักงานเข้า-ออก ประกันสังคม 6.ยื่น ภ.ง.ด.51 ประมาณการกลางปี 7.ยื่น ภ.ง.ด.50 ปลายปี 8.ยื่น ภ.ง.ด.1ก สรุปเงินเดือนสิ้นปี 9.ปิดงบการเงินเพื่อนำส่งสรรพากร/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10.บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express 11.สามารถบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Quick Book , Xero, Flow Account , PEAK รับจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนภาษีมุลค่าเพิ่ม ปริญญาตรีการบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักงานบัญชีไทย -ต่างชาติ มานานกว่า 5 ปี งานจดทะเบียน รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง พนักงาน ต่อประกันสังคม

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร และต้องการงบการเงินรายเดือนหรือรายปี

ฟรีแลนซ์
สุภาพรรณ

เคยทำงานสำนักงานบัญชี ทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่ได้การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ).

08/2017
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
36 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน